en-NavCard-hand-blender-1080x720 (1).jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

Braun MultiQuick System

Nejširší nabídka příslušenství na světě pro nekonečné možnosti.

Zjistěte více
en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

MultiGrill 9 Pro

Nejvýkonnější gril Braun pro profesionální výsledky grilování

Zjistěte více
en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

Breakfast Series 1

Just what you need. Start your day off right.

Learn more
Repassage (1).jpg

Steam generator irons

Save 50% time* for what really matters.

Learn More
en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Objevte širokou nabídku produktů značky Braun pro pánskou péči o vzhled, odstraňování chloupků u žen, péči o pokožku a péči o vlasy.

Objevte více
menu promo.png

menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-navnod-recipes-1080x720.jpg

Recipe collection

Fun and simple recipes from Braun.

Learn More
en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

Funkce dezinfekce

Likviduje více než 99,99 % virů a bakterií¹

Objevte více
  1. Zpět na domovskou stránku
  2. Zásady ochrany osobních údajů

Zásady ochrany osobních údajů

PODLE ČLÁNKU 13 GDPR 679/2016

O NÁS

Skupina De’Longhi Group považuje ochranu osobních údajů třetích stran, které má k dispozici, za velmi důležitou otázku. V této souvislosti usiluje o zajištění ochrany soukromí těchto třetích stran, které zejména zahrnují zákazníky skupiny, při provádění své podnikatelské činnosti, přičemž zvláštní pozornost věnuje zabezpečení a utajení osobních údajů svých zákazníků.

Toto oznámení o ochraně osobních údajů se týká shromažďování osobních údajů online metodami (včetně webových stránek De'Longhi Group) i níže uvedenými offline metodami.

De´Longhi Praga s.r.o. (dále jen „De'Longhi“ nebo „Společnost“) vám v souladu s článkem 13 Nařízení GDPR 679/2016 – jakožto Správce osobních údajů získaných prostřednictvím těchto webových stránek / této aplikace / během telefonického kontaktu nebo v rámci poprodejních aktivit, poskytuje následující informace.

JAKÉ OSOBNÍ ÚDAJE MOHOU BÝT SHROMAŽĎOVÁNY

Shromažďovány mohou být následující kategorie vašich osobních údajů:

●         Kontaktní údaje – informace o vašem jméně, místě a datu narození, daňovém čísle, adrese, telefonním čísle, čísle mobilního telefonu, emailové adrese;

●         Zájmy – informace, které jste poskytli s ohledem na oblasti vašich zájmů, například produkty, které jsou pro vás zajímavé;

●         Jiné osobní údaje – informace, které jste poskytli ohledně svého místa a data narození, vzdělání nebo zaměstnání;

●         Přihlašovací údaje k sociální síti – informace týkající se vašeho Účtu na Sociální síti, stejně jako další údaje, které jste poskytli Sociální síti, kterou používáte k přihlášení k Webovým stránkám, které mohou být zpřístupněny podle nastavení soukromí, které jste nastavili na této Sociální síti.

●         Používání webových stránek – informace o tom, jak používat webové stránky, jak otevíráte či dále předáváte naše sdělení, včetně informací získaných prostřednictvím souborů cookies (viz naše Pravidla pro soubory cookies [zde] [odkaz: Pravidla pro soubory cookies, která tuto oblast detailně upravují).

JAK SHROMAŽĎUJEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE

Společnost De’Longhi shromažďuje a zpracovává vaše osobní údaje za následujících okolností:

●         Pokud se zaregistrujete na našich webových stránkách / stáhnete si naši aplikaci pro využívání jejích funkcí/také prostřednictvím „Přihlášení k sociální síti“;

●         Pokud nás kontaktujete s požadavkem na poprodejní podporu;

●         Pokud budete reagovat na naše marketingové aktivity – například vyplníte odpovědní lístek nebo zadáte své údaje online v rámci některé z našich webových stránek;

●         Pokud vyplníte naše tištěné registrační formuláře, které jsou různými způsoby shromažďovány (během ukázek, lekcí vaření, propagačních akcí či událostí);

●         Pokud další společnosti Skupiny nebo naši obchodní partneři poskytnou vaše údaje způsobem, který je povolen.

Pokud poskytnete osobní údaje jménem někoho jiného, musíte se nejprve ujistit, že si příslušná osoba přečetla tato Pravidla ochrany soukromí.

Chtěli bychom vás požádat, abyste nám pomohli zajistit aktuálnost vašich osobních údajů a informovali nás o případných změnách. Jakákoliv změna adresy by měla být neprodleně oznámena společnosti De’Longhi, aby nedošlo k problémům při využívání našich služeb.

PRO JAKÉ ÚČELY MOHOU BÝT VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE POUŽITY

Zpracování osobních údajů musí být realizováno na základě jednoho z právních důvodů stanovených dle stávajících právních předpisů o ochraně osobních údajů (viz níže).

a) Vznik a plnění smluvní povinnosti a následných povinností, včetně sdělení týkajících se služeb (například za účelem poskytování poprodejních služeb)

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše kontaktní údaje za účelem vzniku a plnění smluvního vztahu – za účelem poskytování požadovaných služeb a řešení oznámení či stížností/reklamací.

Společnost De’Longhi může rovněž používat vaše kontaktní informace – především pak vaši emailovou adresu – k tomu, aby vám poskytovala informace týkající se služeb.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy.

Poskytnutí údajů je povinné a umožňuje nám správu daného smluvního vztahu; v případě absence takovýchto údajů bychom nemohli zajistit účinnost dané smlouvy.

b) Provozní řízení a striktně související účely, pro přístup k webovým stránkám – zejména k zabezpečeným oblastem, a také prostřednictvím systému „Přihlášení k sociálním sítím“ – za účelem zjednodušení procesu registrace pomocí informací, které jste již poskytli své sociální síti.

De'Longhi zpracovává vaše kontaktní údaje, abyste mohli dokončit proces registrace na webových stránkách a abychom vám umožnili přístup do vašeho účtu, abyste: (i) ze své účtu mohli stáhnout dokumenty týkající se vámi zakoupených služeb; (ii) mohli zpracovávat další požadavky učiněné prostřednictvím těchto webových stránek.

Registraci na webové stránky lze provést také prostřednictvím mechanismu „Přihlášení k Sociální síti“, pokud se k jejich používání dobrovolně rozhodnete. Tímto způsobem nebudete muset zadávat údaje nezbytné pro registraci (jako např. kontaktní údaje), které budou namísto toho sděleny sociální sítí, jejímž prostřednictvím je přihlášení provedeno. Upozorňujeme vás, že v tomto případě De'Longhi může zpracovávat i jiné údaje z „Přihlášení k Sociální síti“, než jen ty, které se týkají vašeho účtu na sociální síti, ale i veškeré další osobní údaje, které mohou být viditelné podle preferencí, které jste nastavili, nebo podle pravidel na ochranu soukromí dané sociální sítě. Vyzýváme vás tedy, abyste si přečetli prohlášení o ochraně soukromých údajů vaší sociální sítě, a to také proto, abyste získali další informace ohledně těchto preferencí.

Právní základ pro zpracování: plnění smlouvy. Abychom vám umožnili se zaregistrovat na webové stránky, za předpokladu, že nejste povinni k dokončení registrace použít „Přihlášení k Sociální síti“.

Pokud jde o registraci, Společnost také uvádí, že zavedla systém jednotného přihlašování, podle něhož bude registrace provedená na Webových stránkách platná pro všechny webové stránky spravované Společností, které odkazují na značky De’Longhi, Braun a Kenwood, nebo www.delonghi.comwww.braunhousehold.comwww.kenwoodworld.com.

Tímto způsobem nebude nutné poskytovat kontaktní údaje znovu, pokud se přihlásíte na jedné z výše zmíněných webových stránek. Abychom však respektovali volby uživatele, bude jakýkoli souhlas se zpracováním pro účely marketingu a marketingově profilovaných témat vydaných v rámci jedné značky (např. na webových stránkách www.kenwoodworld.com/it) využit pouze pro reklamní materiály týkající se této specifické značky.

c) Průzkumy spokojenosti zákazníků

Společnost De’Longhi může vaše kontaktní údaje používat za účelem provádění průzkumů zaměřených na posuzování spokojenosti zákazníků s ohledem na poskytované služby.

Právní základ pro zpracování: oprávněný zájem Společnosti za účelem ověření a zlepšování kvality jejich služeb.

d) Marketingové činnosti za účelem uspokojení vašich potřeb nebo poskytování informací o akcích – rovněž na základě vašich preferencí 

Společnost De’Longhi může zpracovávat vaše kontaktní údaje pro marketingové a propagační účely, aby vás informovala o propagačních prodejních akcích prostřednictvím prostředků automatického kontaktu (formou emailu, SMS a jiných nástrojů hromadné komunikace atd.) i tradičních způsobů kontaktu (např. telefonicky); jde například o průzkumy trhu a statistické přehledy – pokud nám poskytnete svůj souhlas a v mezích tohoto souhlasu.

Společnost De’Longhi může rovněž zpracovávat vaše kontaktní údaje, informace o zájmech a ostatní osobní údaje, aby vám zasílala reklamní sdělení, a to na základě specifického zákaznického profilu vytvořeného dle vašich preferencí a zájmů – pokud nám poskytnete svůj souhlas a v mezích tohoto souhlasu.

Právní základ pro zpracování: souhlas.  Neudělení souhlasu žádným způsobem neovlivní smluvní vztah.

Váš souhlas může být kdykoliv odvolán navštívením sekce Můj účet > Moje předvolby.

e) Dále také sdělování jiným společnostem Skupiny De’Longhi pro marketingové účely.

De’Longhi může sdělovat vaše kontaktní údaje také jiným společnostem Skupiny De’Longhi pro účely aktivit týkajících se výhradně jen zpracování uvedeného v bodech a), b), a c) výše.

Právní základ pro zpracování: odvoláváme se na předpoklady zmíněných bodů.

De’Longhi může sdělovat vaše kontaktní údaje také jiným společnostem Skupiny De’Longhi pro marketingové a reklamní účely, abychom vás informovali o propagačních prodejních akcích prostřednictvím automatizovaných kontaktních prostředků (e-mailem, SMS a dalšími nástroji masové komunikace atd.) i tradičními způsoby kontaktu (např. telefonem), jako např. Pro účely průzkumu trhu a statistických průzkumů, pokud nám k tomu dáte souhlas a v rámci omezení tohoto souhlasu.

Právní základ pro zpracování: souhlas.  Neudělení souhlasu žádným způsobem neovlivní smluvní vztah.

Váš souhlas může být kdykoliv odvolán navštívením sekce Můj účet > Moje předvolby.

f) Splnění právně závazných žádostí vnitrostátních orgánů – za účelem plnění povinností stanovených zákony, předpisy či nařízeními

Společnost De´Longhi shromažďuje vaše osobní údaje za účelem plnění zákonných povinností.

Právní základ pro zpracování: zákonné povinnosti, které Společnost musí plnit.

JAK ZAJIŠŤUJEME BEZPEČNOST VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost používá celou řadu bezpečnostních opatření, aby zvýšila ochranu a zajistila zabezpečení, integritu a dostupnost vašich osobních údajů.

Vaše osobní údaje jsou uloženy na našich zabezpečených serverech (nebo v papírové podobně – rovněž zabezpečeny), případně na serverech našich dodavatelů či obchodních partnerů, přičemž je možné k nim přistupovat a používat je v souladu s našimi standardy a pravidly zabezpečení (nebo v souladu s ekvivalentními standardy našich dodavatelů či obchodních partnerů).

Bezpečnostní opatření, která jsme přijali, zahrnují:

●         Významná omezení přístupu k vašim osobním údajům – na základě skutečné potřeby a výhradně pro komunikované účely;

●         Systémy fyzického zabezpečení daných prostor pro vyloučení neoprávněného vnějšího přístupu;

●         Trvalé monitorování přístupu k IT systémům za účelem identifikace a ukončení zneužívání osobních údajů;

●         Sledování přístupu k vašim osobním údajům interními zaměstnanci a ověřování souvisejících účelů;

●         Používání šifrovaných prostředků prostřednictvím technologie SSL (Secure Socket Layer) pro operace na našich webových stránkách, které vyžadují zadání osobních údajů.

Pokud jsme vám pro přístup k webovým stránkám, aplikaci nebo službám poskytli heslo (nebo jste si jej sami zvolili), jste

povinni udržovat jej v tajnosti a dodržovat jakékoliv další bezpečnostní postupy, se kterými vás seznámíme. Žádáme vás,

abyste své heslo nikomu nesdělovali.

JAK DLOUHO VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE UCHOVÁVÁME

Vaše osobní údaje budeme uchovávat pouze po dobu nezbytnou pro dosažení účelů, pro které byly dané údaje získány, případně pokud to bude nezbytné pro jakékoliv jiné související či zákonné důvody. Pokud tedy vaše osobní údaje budou zpracovávány pro dva odlišné účely, budeme vaše údaje uchovávat, dokud nebude dosažen dlouhodobější účel. Avšak vaše osobní údaje, které byly získány pro určitý účel, přestaneme zpracovávat, jakmile dojde k uplynutí archivační lhůty.

Přístup k vašim osobním údajům je vyhrazen pouze osobám, které tyto údaje potřebují pro příslušné účely.

Pokud již vaše osobní údaje nejsou vyžadovány nebo již neexistuje žádný zákonný předpoklad pro jejich uchování, budou nevratným způsobem anonymizovány (a v této podobě mohou být uchovávány) nebo bezpečně zničeny.

Archivační lhůty týkající se různých účelů, které jsou popsány výše, budou následující:

a) Plnění smluvních povinností: údaje, které budou zpracovávány pro plnění smluvních povinností, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a v každém případě pak nejdéle po dobu následujících 10 let, a to za účelem ověření případných nevyřešených otázek, včetně účetních dokumentů (např. faktur).

b) Provozní řízení a striktně související účely, pro přístup k webovým stránkám: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu trvání smlouvy a v každém případě pak nejdéle po dobu následujících 10 let.

c) Průzkumy spokojenosti zákazníků: údaje, které budou zpracovávány pro tyto účely, mohou být uchovávány po dobu 5 let od shromáždění těchto osobních údajů (s výjimkou případů, kdy odmítnete příjem dalších sdělení).

d) Pro marketingové účely včetně profilovaného marketingu: údaje zpracovávané pro marketingové účely mohou být uchovávány po dobu 5 let ode dne, kdy jste poskytli svůj souhlas s daným účelem (s výjimkou případů, kdy odmítnete příjem dalších sdělení); pro účely profilovaného marketingu budou údaje uchovávány po dobu 12 měsíců.

e) V případě sporů: Pokud bude nezbytné, abychom se hájili, podali žalobu nebo vznesli určité nároky – a to vůči vám nebo třetím stranám – můžeme osobní údaje, které budeme pro příslušné účely považovat za důvodně nezbytné, uchovávat po dobu nutnou pro vyřešení daných záležitostí.

S KÝM MŮŽEME VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE SDÍLET

K vašim osobním údajům mohou mít přístup řádně oprávnění zaměstnanci a pověření externí dodavatelé (v případě potřeby) v postavení zpracovatelů údajů, kteří nám zajišťují podporu při poskytování služeb.

Vaše osobní údaje mohou rovněž používat jiné společnosti skupiny De´Longhi – a to pro účely plnění svých činností a pro následné činnosti týkající se výše uvedených účelů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE

Kontaktní údaje společnosti De´Longhi, v postavení Správce údajů, jsou k dispozici na adrese: Králodvorská 16, Praha 1, 110 00.

Pokud máte jakékoliv dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás prosím emailem na adrese infoprivacy.ceskarepublika@delonghigroup.com nebo telefonicky na čísle +420 735 751 938 přičemž požádejte o kontakt s manažerem pro ochranu soukromí (Privacy Manager) Ladislav Ištok.

VAŠE PRÁVA PLYNOUCÍ Z OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ A PRÁVO PODÁVAT STÍŽNOSTI K ORGÁNŮM DOHLEDU

Máte právo požádat o:

●         Přístup ke svým osobním údajům;

●         Poskytnutí kopie osobních údajů, které jste nám poskytli (přenositelnost);

●         Úpravu údajů, které máme k dispozici;

●         Výmaz jakýchkoliv údajů, pokud pro ně již neexistují právní předpoklady pro zpracování;

●         Odmítnutí zpracování pro účely přímého marketingu;

●         Doplnění případných neúplných Údajů;

●         Odvolání vašeho souhlasu – v případech, kdy zpracování vychází ze souhlasu;

●         Omezení způsobu, jakým vaše osobní údaje zpracováváme.  

Uplatnění výše uvedených práv podléhá určitým výjimkám, které mají chránit veřejný zájem (např. prevence či identifikace trestné činnosti) a naše zájmy (např. zajištění profesního tajemství). Pokud chcete uplatnit jakékoliv z výše uvedených práv, zadejte svůj dotaz prostřednictvím výše uvedené emailové adresy. Ověříme, že toto právo skutečně máte, a budeme vás kontaktovat – zpravidla do jednoho měsíce.

Snažíme se reagovat na všechny stížnosti či zprávy týkající se způsobů, jakými zpracováváme vaše údaje. Pokud však chcete, můžete své stížnosti či zprávy předat orgánu odpovědnému za ochranu údajů, a to prostřednictvím následujících kontaktních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů
Pplk. Sochora 27
170 00 Praha 7
Tel: +420 234 665 111
fax: +420 234 665 444
https://www.uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz

11.3.2019

Načítání