de-NavCard-hand-blender-1080x720.jpg

Braun MultiQuick System

Nejširší nabídka příslušenství na světě pro nekonečné možnosti.

Zjistěte více
en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

br_en_NavNode_FoodPrep_Node_HB-Attachments_1080x720.jpg

en-NavCard-hand-mixer-1080x720.jpg

en-NavCard-jug-blender-1080x720.jpg

en-NavCard-food-processors-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

MultiGrill 9 Pro

Nejvýkonnější gril Braun pro profesionální výsledky grilování

Zjistěte více
en-NavCard-multifunctional-contact-grills-1080x720.jpg

CG9167_8_1080x720.jpg

en-NavCard-waffle-and-sandwich-maker-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

Breakfast Series 1

Just what you need. Start your day off right.

Learn more
br_en_NavNode_Breakfast_Node_Coffee-makers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Water-kettles_1080x720.jpg

en-NavCard-citrus-juicer-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Toaster_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Spin-Juicers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_PurEaseCollection_1080x720.jpg

en-NavCard-id-breakfast-collection-1080x720.jpg

en-NavCard-breakfast-1-1080x720.jpg

Repassage (1).jpg

Steam generator irons

Save 50% time* for what really matters.

Learn More
en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Steam-irons_1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720 (1).png

menu promo.png

240611_Braun_HH_Braun-Days-Promo-NavCard-produkt-1080x720.png

Právě startují akční Dny Braun

Přihlaste se nyní a užívejte si přednostní přístup ke slevám v exkluzivní výši až 25 %.

ZAREGISTRUJTE SE NYNÍ
menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-NavCard-sustainability-1080x720.jpg

en-navnod-recipes-1080x720.jpg

Recipe collection

Fun and simple recipes from Braun.

Learn More
br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720.jpg

Funkce dezinfekce

Likviduje více než 99,99 % virů a bakterií¹

Objevte více
br_en_NavNode_Support_Node_Services_1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Objevte širokou nabídku produktů značky Braun pro pánskou péči o vzhled, odstraňování chloupků u žen, péči o pokožku a péči o vlasy.

Objevte více
  1. Zpět na domovskou stránku
  2. Podmínky Prodeje

Podmínky Prodeje

Tato směrnice stanovuje podmínky užívání webové stránky www.braunhousehold.com společnosti  De’Longhi Appliances S.r.l. (Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, Itálie – základní kapitál 200 000 000,00 EUR –– P. IVA IT 00698370962  ("Společnosť"), zejména pak objednávání produktů („Produkty“) a služeb („Služby“) De’Longhi skupiny.

Než začnete využívat naši webovou stránku a objednávat naše Produkty a Služby, pečlivě si prosím přečtěte tyto všeobecné podmínky prodeje („Podmínky“).

Používáním naší webové stránky pro jakoukoliv objednávku vyjadřujete svůj souhlas s tím, že jste těmito Podmínkami vázáni.

Vezměte prosím na vědomí, že nabízíme široký sortiment Produktů a Služeb, jejichž popis na webové stránce se může od skutečných produktů lišit, pokud jde o barvu, tvar a velikost, a někdy se na ně vztahují doplňkové podmínky. V takovém případě budete o této skutečnosti příslušně informováni.

1. Obecně

1.1. Tyto Podmínky se vztahují na využívání webové stránky a zároveň na veškeré nabídky a smlouvy uzavírané prostřednictvím webové stránky Společnosti.

1.2. Termín „Zákazník“ označuje osobu – spotřebitele, která navštíví naši webovou stránku a která se společnostmi ze De’Longhi skupiny, včetně Společnosti, vstoupí do smluvního vztahu. Termín „Spotřebitel“ označuje jakoukoliv fyzickou osobu ve smyslu definice uvedené v § 419 českého občanského zákoníku.

1.3. V souvislosti s významnými událostmi si Společnost vyhrazuje právo provádět jakékoliv změny na své webové stránce, ve svých prohlášeních a svých podmínkách, včetně těchto Podmínek. Společnost bude o změně Podmínek informovat zasláním e-mailu na adresu, kterou Zákazník uvedl v registračním formuláři, obsahujícím příslušné informace a přehled změn Podmínek. Změna těchto Podmínek bude oznámena nejpozději 14 dní před začátkem uplatňování změněných Podmínek. V případě, že Zákazník nové Podmínky nepřijme, je povinen tuto skutečnost oznámit Společnosti do 14 dnů od data oznámení změny Podmínek. Zákazník je vázán Podmínkami platnými v době, kdy si Zákazník objedná Produkty od Společnosti nebo od některé společnosti ze skupiny De’Longhi.

1.4. Pokud některá část těchto Podmínek je nebo se stane neplatnou nebo nevynutitelnou z jakéhokoliv důvodu, bude tato část považována za oddělitelnou a platnost a vynutitelnost zbývajících podmínek tím zůstane nedotčena.

1.5 Zákazník musí být při objednávání Produktů a Služeb na webové stránce starší 18 let. Pokud je Zákazník mladší 18 let, může naše Služby využívat pouze se zapojením svého rodiče nebo opatrovníka. V případě, že Zákazník činí objednávku pro jinou osobu, je odpovědností Zákazníka se ujistit, že zamýšlený příjemce dosáhl vhodného věku k prohlížení a využívání Produktu nebo Služby.

2. Váš účet. Objednávky. Nabídka, dostupnost a přijetí nabídky Společností

2.1. Používání webové stránky je možné v případě, že IT systém využívaný Zákazníkem splňuje aktualizované minimální technické požadavky [např. Internet Explorer 10, Chrome 75 nebo Firefox 60 nebo novější, musí mít povolený JavaScript a technické cookies a mít k dispozici internetové připojení].

2.2. Pokud chce Zákazník zadat objednávku, musí vstoupit na webovou stránku https://www.delonghi.com/cs-cz, vybrat Produkty nebo Služby a potom zvolit způsob platby. Zákazník může objednávky zadávat jako „uživatel – host“ nebo prostřednictvím registrace svého profilu na webové stránce. Registrace Zákazníkovi umožňuje používat přihlašovací údaje (uživatelské jméno a heslo) zvolené při první registraci při následných objednávkách na webové stránce.

2.3. Při využívání služeb naší webové stránky je Zákazník povinen uchovávat údaje ke svému účtu a heslo v tajnosti a omezit přístup na svůj počítač. V rozsahu, v němž to umožňují platné právní předpisy, je Zákazník odpovědný za využívání webové stránky Společnosti v souladu s platnými právními předpisy a Podmínkami a dále je povinen dodržovat zákaz poskytování nelegálního obsahu. Zákazník je povinen neprodleně informovat Společnost, pokud má Zákazník důvod se domnívat, že jeho heslo je známé jiné osobě nebo bylo či je využíváno nepovoleným způsobem.

2.4. Zákazník je povinen zajistit, aby údaje poskytnuté Společnosti byly správné a úplné, informovat nás v případě, že nastanou jakékoliv změny, a aktualizovat informace poskytnuté Společnosti v příslušné části webové stránky. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah v případě, že Zákazník porušuje platné právní předpisy, tyto Podmínky nebo jiné příslušné podmínky, směrnice nebo prohlášení.

2.5. Zadáním objednávky vyjadřuje Zákazník zájem o nákup Produktu a/nebo Služby v souladu s těmito Podmínkami. Objednávka prostřednictvím webové stránky představuje nabídku a nezakládá dohodu o nákupu Produktu nebo Služby. První e-mail zaslaný Zákazníkovi je pouze potvrzením doručení nabídky.

2.6. Nabídka Zákazníka je přijata a se Zákazníkem je uzavřena dohoda („Smlouva“) až v okamžiku, kdy je Produkt (Produkty) Zákazníkovi odeslán a/nebo je Zákazníkovi zpřístupněna Služba a Zákazník obdrží související e-mail potvrzující vyřízení objednávky zadané Zákazníkem.

2.7. Vyřízení všech objednávek závisí na dostupnosti a potvrzení objednávkové ceny a množství Produktů a Služeb zahrnutých v objednávce. Doba expedice se může lišit v závislosti na dostupnosti a veškeré záruky a prohlášení jsou orientační, protože čas dodání může být ovlivněn zpožděním na straně doručovatele nebo zásahem vyšší moci.

2.8. Produkty a Služby se prodávají v množstvích odpovídajících běžným potřebám průměrné domácnosti. Vyhrazujeme si právo omezit dostupnost Produktů a Služeb a přijímání objednávek v závislosti na množství.

3. Ceny a platby

3.1. Všechny ceny Produktů a Služeb jsou uvedeny v českých korunách a zahrnují všechny příslušné daně, včetně DPH. Fakturované ceny jsou ceny aktuální k datu vyřízení objednávky.

3.2. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, které nese Zákazník, není-li sjednáno jinak. Celková částka uvedená na stránce „kontrola objednávky“ a potvrzená e-mailem je celková částka splatná Zákazníkem za objednané Produkty, včetně všech daní, poplatků, příspěvků na ochranu životního prostředí a nákladů na dopravu.

3.3. Uvedené ceny nezahrnují náklady na dopravu, pokud není uvedeno jinak. Částka uvedená na stránce „kontrola objednávky“ a potvrzená později e-mailem bude celkovou částkou, kterou má zákazník zaplatit za objednané produkty, včetně všech daní, poplatků, ekologických příspěvků a nákladů na dopravu, pokud existují.

3.4. Společnost může dle potřeby nabízet propagační slevové kódy, které lze využít pro nákupy všech nebo určitých konkrétních Produktů nebo Služeb prostřednictvím této webové stránky. Veškeré související zvláštní podmínky budou zveřejněny v době realizace.

3.5. K nákupu Produktů nebo Služeb musí mít Zákazník k dispozici platnou kreditní nebo debetní kartu nebo jinou platební metodu akceptovanou Společností a skupinou De’Longhi a dále dostatečné finanční prostředky k pokrytí ceny nákupu Produktů a Služeb. Společnost si ponechává právo odmítnout požadavek Zákazníka, který tuto podmínku nesplňuje. Společnost si vyhrazuje právo odmítnout požadavek Zákazníka po ověření poskytnutých údajů, které musí být správné a přesné.

3.6. Po převzetí objednávky Zákazníka Společnost provádí standardní kontrolu platební karty Zákazníka před autorizací, aby se ujistila, že je k dispozici dostatek finančních prostředků na provedení nákupu Produktu. Produkty se expedují až v okamžiku, kdy je tato kontrola před autorizací dokončena s kladným výsledkem. Částka ve výši objednávky bude z karty odepsána, jakmile bude objednávka přijata k vyřízení. Pokud nelze částku z karty odepsat do 5 (pěti) dnů od data, kdy Společnost objednávku potvrdí, bude objednávka Zákazníka automaticky zrušena a Společnost o tom bude Zákazníka informovat.

3.7. Ke každé dokončené objednávce vystaví Společnost nebo příslušná společnost ze skupiny De’Longhi fakturu s údaji poskytnutými Zákazníkem během nákupu, která bude zaslána Zákazníkovi e-mailem po potvrzení odeslání Produktů (nebo zpřístupnění Služby), nebo bude k dispozici ke stažení přímo z příslušné webové stránky v profilu Zákazníka.

4. Dodávka

4.1. Dodací adresa uvedená Zákazníkem bude považována za správnou adresu pro dodání Produktů a Služeb.

4.2. Pokud si Zákazník přeje objednat produkty, které je třeba zaslat na různé adresy, odešle Zákazník objednávkové formuláře pro každou adresu zvlášť.

4.3. Způsoby doručení, průměrná doba doručení a ceny, které naše společnost nabízí, jsou uvedeny v příslušné sekci webové stránky. Dodací lhůta je orientační a veškeré uvedené termíny dodání nebo expedice budou plněny v souladu s českým právem. V případě, že se dodávka zpozdí z důvodu události, kterou nemůžeme při vynaložení přiměřeného úsilí ovlivnit, bude dodací lhůta prodloužena o dobu nezbytnou k řádnému dodání objednaného Produktu.

4.4. Pokud Produkt v době objednávky už není dostupný na skladě a na webové stránce je chybně uveden jako dostupný, může dojít k prodloužení doby vyřizování objednávky nebo jejímu zrušení, o čemž bude Zákazník neprodleně informován.

4.5. Při doručení Produktů kurýrní službou by měl Zákazník zkontrolovat, zda počet doručených balíků odpovídá počtu uvedenému v přepravním dokladu a zda nejsou obaly poničené, poškozené nebo mokré. Zákazník by měl jakékoliv poškození obalů nebo Produktů nahlásit kurýrovi a zároveň nás informovat na této e-mailové adrese: zakaznickalinka@delonghigroup.com. Doporučujeme včasnou kontrolu obalů a Produktů.

4.6. S použitím uživatelského jména a hesla má Zákazník přístup k přehledu objednávek ve svém profilu, kde může sledovat proces zpracování objednávek v reálném čase, a to podle následujících oznámení:

  • objednávka / platba zamítnuta: platba Zákazníka se nezdařila;
  • čekáme na platbu: Zákazník zadal objednávky, ale zrušil je před provedením platby;
  • doručení objednávky: objednávka byla doručena;
  • potvrzení přijetí objednávky: nabídka Zákazníka na nákup Produktů nebo Služeb byla přijata;
  • objednávka se připravuje: byl zahájen proces přípravy objednaných produktů a organizace doručení balíčku kurýrní službou;
  • objednávka odeslána: Produkty si vyzvedla kurýrní služba a doručí je na adresu uvedenou Zákazníkem; od tohoto okamžiku může Zákazník sledovat svůj balíček na webové stránce dopravce.

4.7 V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se stavu objednávky může Zákazník kontaktovat Oddělení služeb pro zákazníky na e-mailové adrese zakaznickalinka@delonghigroup.com a telefonním čísle +420 228 883 543.

4.8. Produkty a Služby budou dostupné pouze na území České republiky.

5. Nebezpečí škody na věci a vlastnické právo

5.1. Nebezpečí škody na věci přechází na Zákazníka okamžikem dodání Produktů na dodací adresu uvedenou v objednávce.

5.2. Vlastnické právo přechází na Zákazníka po zaplacení Produktů.

6. Zásady vracení zboží / Vracení produktů

6.1. Spotřebitel může odstoupit od Smlouvy bez postihu a bez uvedení důvodu do 14 dnů od dodání daného Produktu. Pro odstoupení v této lhůtě je dostačující zaslat prohlášení o odstoupení od Smlouvy na naši e-mailovou adresu: zakaznickalinka@delonghigroup.com. Následně by Spotřebitel měl vrátit zakoupený Produkt na adresu pro vrácení zboží uvedenou na doprovodné faktuře, a to do 14 dnů od data odstoupení od Smlouvy. Uplatnění práva na odstoupení by mělo být provedeno v souladu s „Informacemi k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy“, které jsou přiloženy k těmto Podmínkám. Pokud je vrácení provedeno v souladu s našimi zásadami vrácení, nebudou účtovány žádné náklady za vrácení položek. Upozorňujeme Spotřebitele, že adresa, na kterou musí být Produkt vrácen, se nachází v zahraničí (Itálie).

6.2. Produkt bude vrácen v původním stavu a obalu, podle pokynů Společnosti k vrácení zboží, které jsou přiloženy k zásilce, společně se záručními kartami, příručkami, doplňky a slevou nebo produkty dodanými zdarma. V této záležitosti může Spotřebitel také kontaktovat naši společnost telefonicky na čísle: +420 228 883 543. Toto telefonní číslo je k dispozici od pondělí do pátku od 8 do 18 hodiny.

6.3. Příslušná společnost skupiny De’Longhi Group nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů od data doručení prohlášení Spotřebitele o odstoupení od Smlouvy vrátí Spotřebiteli všechny provedené platby, včetně nákladů na dodání Produktu, pokud existují. Vrácení platby bude provedeno stejnou platební metodou, kterou využil Spotřebitel. Vrácení platby provedené Spotřebitelem může být pozdrženo do okamžiku, kdy je Produkt vrácen, nebo Spotřebitel předloží doklad o jeho odeslání zpět, podle toho, co nastane dříve. Po doručení vráceného Produktu v souladu s Podmínkami bude vystavena opravná faktura na příslušnou částku. Spotřebitel odpovídá za snížení hodnoty Produktu v důsledku jeho používání způsobem, který byl nad rámec kroků nutných k posouzení povahy, vlastností a funkčnosti Produktu.

7. Práva z vadného plnění

7.1. Zákazník dodané produkty ihned po převzetí zkontroluje, aby zjistil, zda nemají zjevné vady nebo neodpovídají Smlouvě, a v takové situaci Zákazník toto neprodleně oznámí Společnosti. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění běží od okamžiku dodání Produktu Zákazníkovi.

7.2 Práva vyplývající z vadného plnění by měla být uplatněna v souladu s podmínkami uvedenými v dokumentech informujících o těchto právech a přiložených k Produktu. Pro využití podmínek záruky poskytnuté na Produkty by Zákazník měl kontaktovat naše Oddělení služeb pro zákazníky na telefonním čísle: +420 228 883 543 nebo elektronicky na adrese: zakaznickalinka@delonghigroup.com a uvést číslo faktury a datum jejího vystavení, případně příslušný kód zadané objednávky. Oddělení služeb pro zákazníky poskytne veškeré informace o tom, jak ohledně záruky postupovat.

7.3. Společnost dodává Produkty bez vad. Pokud Produkt nesplňuje podmínky Smlouvy, má Zákazník právo zdarma uplatnit práva z vadného plnění v souladu s právním řádem České republiky. Tato práva jsou přiznána v případě, že je vada odhalena do 2 (dvou) let od nákupu Produktu přes internet a je oznámena bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě pro uplatnění práva z vadného plnění. [VŠ1]

7.4. Zákazník není oprávněn Produkt ani žádnou jeho část, u níž se zjistí vada, opravit nebo nahradit a nárokovat si náhradu příslušných přepravních nákladů v následujících situacích a v souladu se zákonnými ustanoveními:

a) produkt byl opraven nebo upraven osobami jinými než výrobcem nebo jinou pověřenou osobou; a/nebo

b) nevyhovující povaha Produktu se projevila po dvou (2) letech od okamžiku dodání Produktu a/nebo žádost o opravu nebo náhradu vadného Produktu, předložená podle předcházejícího odstavce, byla odeslána po dvou (2) letech od okamžiku dodání Produktu,

c) vady jsou způsobeny (zcela nebo zčásti) nevhodným použitím, nevhodným uskladněním, údržbou nebo instalací, případně nedodržením pokynů výrobce připojených k Produktu.

7.5. Opravy nebo výměny budou provedeny v přiměřené lhůtě po předložení žádosti a nezpůsobí Zákazníkovi vážné potíže, s ohledem na povahu Produktu a účel, pro který byl zakoupen.

7.6. Veškeré reklamace budou vyřízeny do 14 (čtrnáct) dnů od jejich doručení.

7.7. V případě oprávněné reklamace se práva Zákazníka řídí ustanovením § 2169 českého občanského zákoníku.

7.8. Žádné ustanovení těchto Podmínek neomezuje práva Zákazníků ani Spotřebitelů podle právního řádu České republiky, včetně práv plynoucích z ustanovení upravujících práva z vadného plnění podle občanského zákoníku.

8. Omezení odpovědnosti

8.1. Společnost vynakládá veškeré úsilí k tomu, aby zajistila nepřetržitou a bezproblémovou dostupnost svých služeb. Nelze ji však vždy zaručit vzhledem k povaze internetového systému, z důvodu technických odstávek nebo omezení, která mohou nastat, například v souvislosti s opravami, údržbou nebo zaváděním nových služeb a v dalších případech. Společnost vynaloží veškeré úsilí k tomu, aby omezila počet a trvání takových odstávek nebo omezení.

8.2. Tyto Podmínky nijak neovlivňují zákonné právo Spotřebitele nechat si zaslat zboží nebo poskytnout služby v přiměřené lhůtě, nebo si nechat vrátit peníze, pokud objednané zboží nebo služby nelze dodat v přiměřené lhůtě z důvodu, který nemůžeme při vynaložení přiměřeného úsilí ovlivnit.

8.3. Omezení odpovědnosti v dohodě se Zákazníkem by se mělo omezovat na to, co lze zákonně vyloučit. Žádná část těchto Podmínek však neomezuje ani nevylučuje odpovědnost za klamavá prohlášení, úmrtí nebo zranění osoby způsobené hrubou nedbalostí nebo úmyslným pochybením.

9. EET – Elektronická evidence tržeb

9.1 Informace týkající se EET – elektronické evidence tržeb bude Společnost Zákazníkovi zasílat prostřednictvím e-mailu.

10. Vyšší moc

10.1 Společnost nenese odpovědnost za vadné nebo zpožděné plnění svých povinností podle těchto Podmínek přímo či nepřímo způsobené okolnostmi, které Společnost nemohla při vynaložení přiměřeného úsilí ovlivnit, zejména zásahy vyšší moci, zemětřesením, požáry, povodněmi, válkami, občanskými nebo vojenskými nepokoji, teroristickými činy, sabotáží, stávkami, epidemiemi, výtržnostmi, výpadky elektrické energie, výpadky počítačů a všemi dalšími okolnostmi, které Společnost nemohla při vynaložení přiměřeného úsilí ovlivnit a které mohly způsobit přerušení, ztrátu nebo poruchu veřejných služeb, dopravy, počítačových (hardware a software) nebo telefonických komunikačních služeb, nehodami, pracovními spory, zásahy civilních nebo vojenských orgánů, zásahy vlády nebo nemožností zajistit pracovní sílu, materiál, vybavení nebo dopravu.

11. Firemní údaje

Vezměte prosím na vědomí, že firemní údaje Společnosti jsou následující:

De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso, základní kapitál 200 000 Kč zcela splacen.

12. Zpracování osobních údajů

12.1. Zpracování osobních údajů Zákazníků probíhá v souladu se zásadami stanovenými v Prohlášení o ochraně soukromí.

ZÁKAZNICKÝ ÚČET

Při využívání jakýchkoliv služeb webové stránky je Zákazník povinen zajistit ochranu svého účtu a hesla a omezit přístup ke svému počítači a v rozsahu, který umožňuje zákon, Zákazník souhlasí s převzetím odpovědnosti za veškeré aktivity, které probíhají na jeho účtu nebo pod jeho heslem. Zákazník podnikne veškeré potřebné kroky k tomu, aby zajistil ochranu svého hesla, a bude neprodleně informovat Společnost v případě, že má důvod se domnívat, že jeho heslo je známé jiné osobě nebo je využíváno nepovoleným způsobem, případně je takové využití pravděpodobné.

Zákazník je povinen zajistit, aby údaje poskytnuté Společnosti byly správné a úplné, informovat nás v případě, že se poskytnuté údaje jakkoliv změní. Zákazník může využít přístupu k údajům poskytnutým naší společnosti a tyto údaje může aktualizovat, včetně nastavení účtu, v příslušné části webové stránky.

Společnost si vyhrazuje právo odmítnout poskytnutí služby, zrušit účet, odstranit nebo upravit obsah v případě, že Zákazník porušuje platné právní předpisy nebo tyto Podmínky.

Informace k uplatnění práva na odstoupení od smlouvy ze strany Spotřebitele

Pokyny k odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Vážený spotřebiteli,

od této Smlouvy můžete odstoupit do 14 (čtrnáct) dnů bez uvedení důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 (čtrnáct) dnech ode dne, kdy fyzicky převezmete zboží do svého vlastnictví vy nebo třetí osoba jiná než dopravce, kterou jste určili.

K uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musíte informovat společnost o svém rozhodnutí od této smlouvy odstoupit jednoznačným prohlášením (např. dopisem zaslaným poštou na adresu De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso Itálie, e-mailem na adresu zakaznickalinka@delonhigroup.com) nebo telefonicky na čísle +420 228 883 543. Můžete využít přiložený vzorový formulář odstoupení od smlouvy, což ovšem není povinné.

Abyste od smlouvy odstoupili ve stanovené lhůtě, stačí, když své sdělení ohledně uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Účinky odstoupení od smlouvy

Pokud odstoupíte od této smlouvy, vrátíme vám platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na dopravu, pokud existují (s výjimkou doplňkových nákladů plynoucích z výběru doručení jiného než nejlevnějšího typu standardního doručení, které nabízíme) bez zbytečného odkladu a v každém případě nejpozději do 14 (čtrnáct) dnů ode dne, kdy jsme byli informováni o vašem rozhodnutí od této smlouvy odstoupit. Vrácení peněz provedeme stejnou platební metodou, kterou jste použili pro původní transakci, nebude-li výslovně dohodnuto jinak; v každém případě vám v důsledku tohoto vrácení peněz nevznikne povinnost hradit žádné poplatky.

Vrácení peněz můžeme provést až v okamžiku, kdy obdržíme vrácené zboží nebo nám předložíte doklad o odeslání zboží, podle toho, co nastane dříve.

Zboží (kompletní produkt včetně návodu k použití, doplňků, původního obalu, originálu nebo kopie faktury a dalších doprovodných materiálů) nám zašlete nebo předejte na adrese De'Longhi Appliances Srl , se sídlem Via L. Seitz 47, 31100 Treviso bez zbytečného odkladu, v každém případě nejpozději do 14 (třicet) dnů ode dne, kdy jste nám sdělili, že od této smlouvy odstupujete. Lhůta je dodržena v případě, že zboží odešlete před uplynutím 14 (čtrnáct) dnů.

Pokud je vrácení provedeno v souladu s našimi zásadami vrácení, nebudou účtovány žádné náklady za vrácení položek.

Upozorňujeme, že v každém případě budeme muset nést přímé náklady na vrácení rozbitého nebo nefunkčního zboží nebo nesprávně odeslaného/fakturovaného zboží.

Za sníženou hodnotu zboží jste odpovědní pouze v případech, kdy je snížení hodnoty důsledkem takového nakládání se zbožím, které nebylo nezbytné k posouzení povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

Finální ustanovení

Tyto Podmínky se řídí právním řádem České republiky a podle právního řádu České republiky se také vykládají.

Jakékoliv neshody se pokusíme vyřešit rychle a efektivně. Spotřebitel může vznést nárok k uplatnění práv na ochranu spotřebitele v souvislosti s těmito Podmínkami v České republice nebo v zemi EU, kde Spotřebitel žije.

V případě sporu mezi Společností a Zákazníkem, je Zákazník oprávněn se obrátit subjekt mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, který je například Česká obchodní inspekce, či spor řešit spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Aktuální Podmínky jsou zveřejněny na webové stránce a Zákazníkovi mohou být doručeny elektronicky (na e-mailovou adresu uvedenou v účtu Zákazníka) bez dalšího poplatku.

Načítání