Jak odvápnit žehličku

Pravidelné odstraňování vodního kamene je součástí údržby, která je nezbytná k udržení přístroje v dobré kondici. Použití vody k výrobě páry je přirozený proces, při němž se usazování vodního kamene nevyhneme. Usazování může způsobit znečištění žehlených textilií, ucpávání otvorů v žehlicí ploše a rychlejší opotřebení žehličky. Co můžeme udělat, aby nám odstraňování vodního kamene nezabíralo příliš mnoho času a energie?

 

Odvápňování starších typů žehliček 

U starých žehliček bylo čištění žehlicí plochy a vnitřku spotřebiče od nahromaděného vodního kamene únavným procesem. Kromě chemických prostředků určených speciálně pro tento účel jsme mohli používat domácí metody, jako je hadřík, párátko a ocet (mohli jsme umýt žehlicí plochu a otvory v ní roztokem octu s vodou nebo jej dokonce nalít do nádržky na vodu). Tato operace se musela provádět častěji, pokud jsme používali běžnou nefiltrovanou vodu z kohoutku a po každém odstranění kamene bylo nutné důkladně omýt a opláchnout vyčištěná místa čistou vodou, abychom se zbavili silného zápachu octa. Stručně řečeno, nebyl to snadný ani příjemný úkol.

 

Odvápňování napařovací žehličky nebo parního generátoru

Jak to vypadá v současnosti? Moderní napařovací žehličky a parní generátory Braun jsou vybaveny mnoha užitečnými funkcemi, které minimalizují nutnost zásahu uživatele do procesu odvápňování na minimum. Nemusíme při tom používat filtrovanou ani destilovanou vodu.

 

Jak odstranit vodní kámen z napařovací žehličky Braun?

Napařovací žehličky TexStyle 3, 5, 7 a 9 jsou vybaveny automatickým systémem na odstraňování vodního kamene. Tato operace by se měla provádět alespoň jednou za měsíc, protože usazeniny kamene mohou snižovat množství vypouštěné páry, a tím také účinnost napařovací žehličky. Čištění napařovací žehličky od vodního kamene vypadá následovně:

 • nastavte páru do polohy „0" a naplňte nádržku vodou;
 • zapněte přístroj do elektřiny a nastavte regulátor teploty na „max" - rozsvítí se kontrolka teploty;
 • jakmile žehlicí plocha dosáhne požadované teploty, vytáhněte zástrčku ze zásuvky;
 • podržte žehličku vodorovně nad dřezem a spusťte proces čištění - bude se mírně lišit v závislosti na modelu; podrobné pokyny naleznete v příslušném návodu k obsluze; nečistoty budou z žehličky odstraněny společně s párou.

 

Jak odstranit vodní kámen z parního generátoru Braun? 

Parní generátory jsou technologicky nejvyspělejší přístroje mezi žehličkami dostupnými na trhu. Základem jejich funkce je proud silné páry vypouštěné ze zařízení pod vysokým tlakem. Není tedy divu, že jsou vybaveny funkcemi, které byly navrženy tak, aby minimalizovaly riziko negativního vlivu usazenin na funkci žehličky a na druhé straně – aby se proces odstraňování vodního kamene co nejvíce zjednodušil.

Moderní, kompaktní parní generátor CareStyle Compact Braun má odvápňovací filtr, který přístroj chrání před usazováním vodního kamene. V sadě jsou dodávány dva kusy, které vystačí na rok používání. Jejich výměna je velmi jednoduchá (na její nutnost nás upozorní speciální kontrolka, která se rozsvítí, když to bude potřeba).

Model CareStyle 3 je navíc vybaven pohodlným systémem CalcClean, který také zajišťuje, že nepropásneme okamžik, kdy je nutné odvápnění provést. Systém poskytuje uživateli možnost odstranit minerální usazeniny. Tento proces je velmi jednoduchý a zabere jen několik minut. Skládá se ze 4 kroků:

Pozor! Ujistěte se, že je žehlička studená a odpojená od elektřiny!

 • otevřete ventil CalcClean,
 • vylijte zbývající vodu,
 • nalijte dovnitř 55 ml vody, zavřete ventil a zatřeste přístrojem,
 • vyprázdněte bojler, uzavřete ventil a stiskněte odpovídající tlačítko na panelu.

 

Pro lepší výsledek můžeme tuto akci třikrát opakovat.

Modely nejvyšší řady (CareStyle 7) jsou vybaveny inovativním vylepšeným systémem FastClean. Uvnitř bojleru je speciální síťka, která slouží k zachycování vodního kamene, a její účinnost při zachycování nečistot je až 59 %. Prodlouží nejen životnost žehličky, ale také urychlí proces odstraňování vodního kamene (čtyřikrát ve srovnání s modely nižší řady Braun CareStyle). Stejně jako v jiných parních generátorech Braun nás systém sám informuje o potřebě odvápnění, ale v tomto případě je celý proces ještě jednodušší a trvá méně než minutu. Po odpojení přístroje od elektřiny a jeho úplném vychladnutí rychle a jednoduše vylijeme vodu spolu s usazeninami z výsuvné zásuvky s nálevkou bez nutnosti oplachovat žehličku nebo jí zatřepat. Tento proces probíhá následovně:

 • vyprázdněte nádržku na vodu
 • položte žehličku na okraj dřezu a sejměte průhledný kryt,
 • otočte uzávěr proti směru hodinových ručiček
 • vylijte vodu do dřezu,
 • opatrně nakloňte žehličku a úplně vyprázdněte bojler,
 • zavřete bojler, zašroubujte, nasaďte kryt,
 • zapojte žehličku do elektřiny a zapněte ji,
 • po 2 sekundy stlačujte tlačítko čištění odvápňovacího systému, tak ho zresetujete.

 

Pamatujte:

 • v případě napařovacích žehliček je možné mýt některé součástky (např. koncovku ventilu umístěnou na spodním konci tlačítka turbo páry) octem nebo citronovou šťávou;
 • odvápňovací systémy, jimiž jsou vybaveny napařovací žehličky Braun, jsou dostačující – k čištění bojleru nepoužívejte chemikálie, ocet ani jiné odvápňovací prostředky.