de-NavCard-hand-blender-1080x720.jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

br_en_NavNode_FoodPrep_Node_HB-Attachments_1080x720.jpg

en-NavCard-hand-mixer-1080x720.jpg

en-NavCard-jug-blender-1080x720.jpg

en-NavCard-food-processors-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

MultiGrill 9 Pro

Najlepszy grill Braun dla profesjonalnych rezultatów.

Dowiedz się więcej
en-NavCard-multifunctional-contact-grills-1080x720.jpg

CG9167_8_1080x720.jpg

en-NavCard-waffle-and-sandwich-maker-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

Kolekcja Breakfast 1

Wszystko czego potrzebujesz na dobry początek dnia.

Dowiedz się więcej
br_en_NavNode_Breakfast_Node_Coffee-makers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Water-kettles_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Spin-Juicers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Toaster_1080x720.jpg

en-NavCard-citrus-juicer-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_PurEaseCollection_1080x720.jpg

en-NavCard-id-breakfast-collection-1080x720.jpg

en-NavCard-breakfast-1-1080x720.jpg

en-navnod-ironing-1080x720.jpg

Żelazka z generatorem pary

Zaoszczędź 50%* czasu na to co naprawdę ważne.

Dowiedz się więcej
en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Steam-irons_1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720 (1).png

menu promo.png

240611_Braun_HH_Braun-Days-Promo-NavCard-produkt-1080x720.png

Wyprzedaż Braun Days wkrótce się rozpocznie.

Zarejestruj się teraz i ciesz się wczesnym dostępem do ekskluzywnej wyższej zniżki do 30%.

Zarejestruj się teraz
menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-NavCard-sustainability-1080x720.jpg

en-navnod-recipes-1080x720.jpg

Kolekcja przepisów

Ciekawe i proste przepisy od Braun.

Dowiedz się więcej
br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720.jpg

Funkcja sanityzacji

Usuwa ponad 99,99% wirusów i bakterii¹.

Dowiedz się więcej
br_en_NavNode_Support_Node_Services_1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Odkryj więcej produktów Braun.

Dowiedz się więcej
 1. Powrót do strony głównej
 2. Regulamin Sklepu Internetowego

Niniejszy regulamin określa ogólne warunki korzystania ze strony internetowej De’Longhi Appliances SRL z siedzibą w Treviso, (dalej: „Spółka”) znajdującej się pod adresem www.braunhousehold.com/pl-pl/, w tym w szczególności dokonywanie zamówień na produkty ("Produkty") i usługi ("Usługi") Grupy De’Longhi.

Przed skorzystaniem ze strony internetowej Spółki oraz złożeniem zamówienia na Produkty i Usługi prosimy o uważne przeczytanie niniejszych ogólnych warunków sprzedaży ("Regulamin").

Korzystając ze strony internetowej, wyrażają Państwo zgodę na związanie niniejszym Regulaminem.

Proszę mieć na uwadze, że oferujemy szeroką gamę Produktów i Usług, których opis na stronie internetowej może różnić się od rzeczywistych produktów pod względem koloru, kształtu i rozmiaru, zaś w przypadku niektórych transakcji mogą obowiązywać dodatkowe warunki. W takim przypadku zostaną Państwo o tym odpowiednio powiadomieni.

1. Ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do warunków korzystania ze strony internetowej oraz warunków składania zamówień i zawierania umów za pośrednictwem strony internetowej Spółki.

1.2. Słowo „Klient” oznacza osobę dokonującą lub zamierzającą dokonać zamówień na Produkty i Usługi za pośrednictwem sklepu internetowego lub zawierającą umowy sprzedaży Produktów i Usług, którą może być wyłącznie konsument, tj. osoba fizyczna dokonująca
z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową, a akceptując niniejsze ogólne warunki sprzedaży (Regulamin) Klient potwierdza, że składane zamówienia lub zawierane umowy nie mają bezpośredniego związku z działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.3. Z ważnych przyczyn Spółka zastrzega sobie prawo, do wprowadzania zmian na stronie internetowej, w regulaminach i warunkach, w tym w niniejszym Regulaminie. Spółka poinformuje o zmianie treści Regulaminu Klientów poprzez przesłanie na adres poczty internetowej, wskazany przez Klienta w formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu. Informacja o zmianie Regulaminu, nastąpi nie później niż na 30 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu. W razie, gdy Klient nie zaakceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Spółkę w ciągu 30 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu. Każdy Klient podlega niniejszemu Regulaminowi w wersji obowiązującej w momencie złożenia zamówienia przez Klienta na zakup Produktów Spółki lub innych spółek Grupy De’Longhi.

1.4. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za nieważne, bezskuteczne, lub z jakiegokolwiek powodu niewykonalne, zostanie ono uznane za niezależne i nie będzie miało wpływu na ważność i wykonalność jakiegokolwiek innego postanowienia.

1.5. Aby złożyć zamówienie na zakup produktów i usług w sklepie internetowym Klient musi być w wieku, co najmniej 18 lat. Jeśli Klient nie ma ukończonych 18 lat, może skorzystać z Usług tylko za zgodą rodzica lub opiekuna. Jeśli Klient dokonuje zamówienia dla innej osoby, jego obowiązkiem jest upewnienie się, że zamierzony odbiorca jest w odpowiednim wieku do oglądania i używania danego Produktu lub Usługi.

 1. Konto Klienta. Zamówienia. Oferta, dostępność i przyjęcie oferty przez Spółkę

2.1 Korzystanie ze strony internetowej jest możliwe, w przypadku, w którym system informatyczny, z którego korzysta Klient spełnia następujące uaktualniane minimalne wymagania techniczne, tj. Internet Explorer 10, Chrome 75 lub Firefox 60 lub nowszy z włączoną obsługą JavaScript i Cookies oraz połączeniem internetowym.

2.2. Aby złożyć zamówienie, Klient musi uzyskać dostęp do strony www.braunhousehold.com/pl-pl/ , dokonać wyboru Produktów lub Usług oraz dokonać wyboru związanej z tym płatności. Klient może złożyć zamówienia, jako „użytkownik-gość” lub rejestrując swój profil na stronie internetowej. Rejestracja umożliwia Klientowi użycie danych logowania (nazwa użytkownika i hasło), wybranych przy pierwszej rejestracji, w celu złożenia kolejnych zamówień na stronie internetowej.

2.3. Korzystając z usług internetowych oraz sklepu internetowego, Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności w zakresie swojego konta i hasła oraz ograniczenie dostępu do swojego komputera. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące przepisy prawa, Klient jest odpowiedzialny za zgodne z prawem oraz Regulaminem korzystanie ze strony internetowej Spółki, jak również jest zobowiązany przestrzegać zakazu dostarczania treści o charakterze bezprawnym. Klient jest zobowiązany do natychmiastowego poinformowania Spółki, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało ujawnione komukolwiek, lub jeśli jest lub zostało użyte w sposób nieupoważniony.

2.4. Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie poprawności i kompletności danych przekazywanych Spółce, jak również za informowanie Spółki o wszelkich zmianach udostępnianych naszej spółce w stosownym obszarze strony internetowej. Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Klient naruszy obowiązujące prawo, niniejszy Regulamin lub inne obowiązujące regulaminy, wytyczne lub zasady.

2.5. Klient, poprzez wysłanie zamówienia na Produkt, składa ofertę na zakup Produktu i/lub Usługi zgodnie z niniejszym Regulaminem. Zamówienie Klienta, złożone za pośrednictwem strony internetowej stanowi ofertę i nie prowadzi do zawarcia umowy na zakup Produktu lub Usługi. Pierwszy wiadomość przesłana do Klienta pocztą elektroniczną stanowi jedynie potwierdzenie otrzymania oferty Klienta.

2.6. Oferta Klienta jest zaakceptowana oraz umowa sprzedaży Produktu lub Usługi ("Umowa") jest zawarta, w momencie, gdy produkty są wysłane, a Usługi udostępnione Klientowi oraz Klient otrzyma odpowiednie potwierdzenia wykonania zamówienia pocztą elektroniczną.

2.7. Realizacja zamówienia przez Spółkę jest uzależniona od dostępności i od potwierdzenia ceny i liczby Produktów lub Usług objętych zamówieniem. Czas wysyłki może się różnić w zależności od dostępności, a wszelkie deklarowane lub zapewniane czasy dostawy mają charakter orientacyjny i mogą podlegać opóźnieniom wynikającym z opóźnień pocztowych lub siły wyższej.

2.8. Spółka sprzedaje Produkty i realizuje Usługi tylko w liczbie odpowiadającej typowym potrzebom przeciętnego gospodarstwa domowego. Zastrzegamy sobie prawo do ograniczenia możliwości realizacji przesłanych zamówień w zakresie ilości, jeśli uzna, że nie zaspokajają one typowych potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego. 

 1. Ceny i płatności

3.1. Wszystkie ceny Produktów i Usług na stronie internetowej podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszelkie obowiązujące podatki, w tym podatek VAT. Ceny Produktów stanowią ceny obowiązujące w dniu realizacji zamówienia. 

3.2 Pomimo, iż Spółka dokłada wszelkich starań, aby wszystkie szczegóły, opisy i ceny Produktów i Usług, które pojawiają się na stronie internetowej były dokładne, mogą wystąpić błędy. W sytuacji wykrycia błędu w cenie zamówionych Produktów lub Usług, informacja o błędzie oraz informacja o prawidłowej cenie zostaną niezwłocznie przesłane przez Spółkę od Klienta. W takim przypadku Klient może ponownie potwierdzić zamówienie po prawidłowej cenie wskazanej przez Spółkę lub anulować zamówienie. W przypadku braku otrzymania potwierdzenia akceptacji prawidłowej ceny albo anulowania zamówienia przez Klienta w terminie 7 dni od przekazania informacji, Spółka potraktuje zamówienie, jako anulowane, o czym Klient zostanie poinformowany.

3.3. Podane ceny nie obejmują kosztów transportu, które ponosi Klient, o ile nie zostało wskazane inaczej. Całkowita kwota podana na stronie "Sprawdź zamówienie" potwierdzona drogą elektroniczną jest całkowitą kwotą do zapłaty przez Klienta za zamówione Produkty, łącznie z wszystkimi podatkami, opłatami, opłatami środowiskowymi i kosztami transportu.

3.4. Spółka może oferować czasowe promocyjne kody rabatowe w odniesieniu do niektórych określonych Produktów lub Usług znajdujących się na stronie internetowej. Wszelkie związane z tym specjalne warunki promocji zostaną określone w momencie ich wydania.

3.5. W celu zakupu Produktów i Usług , Klient musi posiadać ważną kartę kredytową lub debetową lub dysponować inną metodą płatności akceptowaną przez Spółkę i Grupę De’Longhi oraz zapewnić wystarczające środki finansowe na pokrycie kosztów zakupu Produktu lub Usług. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia żądania zapłaty złożonego przez Klienta, które nie spełnia tego wymogu. Spółka zastrzega sobie prawo do odrzucenia każdego żądania złożonego przez Klienta po weryfikacji dostarczonych danych, które muszą być poprawne i dokładne. 

3.6. Po otrzymaniu zamówienia od Klienta, Spółka przeprowadza standardową pre-autoryzację karty płatniczej Klienta, aby upewnić się, że są na niej wystarczające środki na realizację zakupu Produktu. Produkty nie zostaną wysłane do momentu pozytywnego zakończenia pre-autoryzacji. Karta płatnicza Klienta zostanie obciążona po przyjęciu zamówienia do realizacji kwotą wynikającą z zamówienia. W przypadku braku możliwości obciążenia karty w terminie 5 (pięciu) dni od daty potwierdzenia zamówienia przez Spółkę, zamówienie Klienta zostanie automatycznie anulowane, o czym Klient zostanie powiadomiony przez Spółkę. 

3.7. Dla każdego zrealizowanego zamówienia, Spółka lub inna spółka Grupy De’Longhi wystawi fakturę z danymi podanymi przez Klienta podczas procedury zakupu, która zostanie wysłana do Klienta pocztą elektroniczną po potwierdzeniu wysyłki Produktów (lub udostępnieniu Usług) lub będzie możliwa do pobrania bezpośrednio z odpowiedniej strony serwisu w ramach profilu Klienta.

 1. Dostawa

4.1. Adres dostawy podany przez Klienta jest uznawany za właściwy adres dostawy Produktów lub Usług.

4.2. W sytuacji, gdy Klient chce zamówić Produkty, które muszą być wysłane na różne adresy, powinien wysłać osobny formularz zamówienia dla każdego adresu dostawy Produktów.

4.3. Rodzaj dostawy, średni czas dostawy i stosowne ceny oferowane przez Spółkę są podane w odpowiedniej sekcji na stronie internetowej. Czas dostawy ma charakter orientacyjny, a podane terminy dostaw lub wysyłek będą wykonywane zgodnie z polskimi przepisami prawa. Terminy dostaw mogą być wydłużone o czas niezbędny do prawidłowej dostawy zamówionego Produktu, w przypadku, gdy opóźnienie spowodowane jest z przyczyn niezależnych od Spółki.

4.4. Jeżeli zamówiony Produkt nie jest już dostępny w magazynie w momencie zamówienia i jest nieprawidłowo wskazany jako dostępny na stronie internetowej, może to skutkować opóźnieniem w realizacji zamówienia lub jego anulowaniem, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany.

4.5. W momencie dostarczenia Produktów przez firmę kurierską, Klient powinien sprawdzić, czy liczba otrzymanych paczek odpowiada liczbie wskazanej na dokumencie przewozowym oraz czy opakowanie nie jest uszkodzone, naruszone lub mokre. Wszelkie uszkodzenia opakowania i/lub Produktów Klient powinien zgłosić kurierowi oraz poinformować nas na następujący adres e-mail: infolinia.pl@delonghigroup.com.

4.6. Korzystając z nazwy użytkownika i hasła, Klient może uzyskać dostęp do strony podsumowania złożonych zamówień w swoim profilu Klienta i monitorować postępy złożonych zamówień w czasie rzeczywistym, które będzie obejmować następujące komunikaty:

 • zamówienie / płatność odrzucona: płatność Klienta nie powiodła się;

 • oczekiwanie na płatność: Klient złożył zamówienia, ale zrezygnował z realizacji zamówienia przed dokonaniem płatności;

 • otrzymane zamówienie: zamówienie zostało otrzymane;

 • Potwierdzenie przyjęcia zamówienia: oferta Klienta zakupu Produktów lub Usług została zaakceptowana;

 • zamówienie w przygotowaniu: procedura przygotowania zamówionych produktów i organizacja odbioru przesyłki przez kuriera została uruchomiona;

 • zamówienie wysłane: Produkty zostały odebrane przez kuriera i są dostarczane na adres wskazany przez Klienta; od tego momentu klient może śledzić swoją przesyłkę na stronie internetowej przewoźnika.

4.7 W przypadku wszystkich pytań związanych ze statusem zamówienia, Klient może skontaktować się z działem obsługi Klienta pod następującym adresem e-mail: infolinia.pl@delonghigroup.com oraz numerem telefonu +48 22 549 44 30.

4.8.  Wysyłka zamówionych Produktów lub Usług jest możliwa tylko na adres znajdujący się na terytorium Polski. 

 1. Ryzyko i prawo własności

5.1. Z chwilą dostarczenia Produktów na adres dostawy wskazany w zamówieniu, ryzyko przechodzi na Klienta.

5.2. Z chwilą zapłaty za Produkty, prawo własności przechodzi na Klienta. 

 1. Polityka zwrotów/  Zwrot produktów

6.1. Klienci – konsumenci, zgodnie z brzmieniem pkt 1.2 niniejszego Regulaminu, mogą odstąpić od zawartej Umowy bez ponoszenia kar i bez podania przyczyn w ciągu 14 dni od daty dostawy danego Produktu. W tym celu należy wydrukować Formularz zwrotu dostępny w zakładce Moje konto jeśli Klient jest zarejestrowanym użytkownikiem, lub w linku maila potwierdzającego zamówienie, jeśli się nie zarejestrował. Następnie Klient, w ciągu 14 dni od daty dostawy produktu, powinien odesłać nam zakupiony Produkt wraz z formularzem zwrotu. Skorzystanie z prawa odstąpienie powinno być wykonane zgodnie z "Informacją o skorzystaniu z prawa odstąpienia od umowy" stanowiącą załącznik do niniejszego Regulaminu. Klient nie ponosi kosztów zwrotu produktów.

6.2. Produkt powinien zostać zwrócony w pierwotnym stanie i opakowaniu, zgodnie z instrukcją dotyczącą zwrotu Produktów, załączonymi do przesyłki, wraz z kartami gwarancyjnymi, instrukcjami, akcesoriami oraz produktami dostarczonymi bezpłatnie wraz z Produktem. W tej kwestii Klient może również skontaktować się ze Spółką telefonicznie pod poniższym numerem: +48 22 549 44 30. Numer ten jest dostępny od poniedziałku do piątku w godzinach od 08.00 do 17.00. 

6.3. Odpowiednia spółka Grupy De’Longhi, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwracanego produktu od Klienta, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu do Klienta. Zwrot płatności zostanie dokonany przy użyciu takiego samego sposobu płatności, jakiego użył Klient. Po otrzymaniu zwrotu Produktu zgodnie z Regulaminem zostanie wystawiona korekta rachunku na odpowiednią kwotę. Zwrot środków może zostać wstrzymany do momentu otrzymania produktu lub okazania potwierdzenia jego wysyłki, w zależności co nastąpi jako pierwsze. Klient ponosi odpowiedzialność za obniżenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i poprawnego działania.

 

 1. Gwarancja i Reklamacje

7.1. Klient powinien sprawdzić dostarczone Produkty niezwłocznie po ich otrzymaniu pod kątem widocznych wad i niezgodności, zaś w razie ich stwierdzenia, Klient powinien niezwłocznie powiadomić Spółkę.

7.2 Uprawnienia z tytułu Gwarancji należy wykonywać zgodnie z warunkami wskazanymi w treści dokumentów gwarancyjnych dostarczanych wraz z Produktem. Aby skorzystać z warunków gwarancji udzielonej na Produkty Klient powinien wypełnić formularz dostępny pod linkiem: https://joinlabs.pl/naprawa/ W razie dodatkowych pytań może skontaktować się z naszym Działem Obsługi Klienta pod następującym numerem: +48 22 549 44 30 lub w sposób elektroniczny pod adresem: infolinia.pl@delonghigroup.com.

7.3. Spółka dostarcza Produkty bez wad. W przypadku braku zgodności Produktu z Umową, Klient ma prawo do bezpłatnego zrealizowania uprawnień gwarancyjnych zgodnie z przepisami polskiego prawa. Uprawnienia przysługują w przypadku ujawnienia wady się w ciągu 2 (dwóch) lat od zakupu Produktu przez Internet i zgłoszenia jej Spółce niezwłocznie, maksymalnie rok od jej wykrycia.

 7.4. Klientowi nie przysługuje prawo do naprawy lub wymiany Produktu lub jego części uznanej za wadliwą oraz do zwrotu odpowiednich kosztów wysyłki, w poniższych sytuacjach, z zastrzeżeniem przepisów prawa: 

a) Produkt został naprawiony lub zmodyfikowany przez osoby inne niż producent lub jakakolwiek inna upoważniona osoba; i/lub

b) brak zgodności Produktu ujawnił się po upływie dwóch (2) lat od dostawy Produktu i/lub odpowiednie żądanie naprawy lub wymiany wadliwego Produktu, złożone zgodnie z poprzednim ustępem, zostało wysłane po upływie dwóch (2) miesięcy od wykrycia wady; i/lub

c) wady są spowodowane (w całości lub w części) niewłaściwym użytkowaniem, niewłaściwym przechowywaniem, konserwacją lub instalacją, lub nieprzestrzeganiem instrukcji dostarczonych przez producenta wraz z Produktem.

7.5. Naprawy lub wymiany zostaną przeprowadzone w rozsądnym terminie od momentu złożenia wniosku i nie będą powodować istotnych niedogodności dla Klienta, biorąc pod uwagę charakter Produktu i cel, dla którego został on zakupiony.

7.6. Reklamację powinna być rozpatrzona w terminie 14 (czternaście) dni roboczych od daty przyjęcia urządzenia do naprawy w autoryzowanym serwisie, chyba, że Klient wyraził pisemną zgodę na przedłużenie tego terminu.

7.7. Żadne postanowienie Regulaminu nie ogranicza uprawnień Klienta, jakie przysługują mu na podstawie przepisów polskiego prawa, w tym uprawnień wynikających z przepisów o rękojmi i gwarancji określonych kodeksem cywilnym. 

 1. Ograniczenie odpowiedzialności

8.1. Spółka dokłada wszelkich starań, aby zapewnić nieprzerwaną i pozbawioną usterek dostępność Usług. Niemniej jednak, nie zawsze może to być zagwarantowane z uwagi na charakter systemu internetowego, ze względu na przeszkody techniczne lub ograniczenia, które mogą mieć miejsce, albo być związane lub niezależne od realizowanych napraw, konserwacji lub wprowadzania nowych usług. Spółka dołoży wszelkich starań, aby ograniczyć liczbę i czas trwania takich zawieszeń lub ograniczeń w dostępności Usług do niezbędnego minimum.

8.2. Postanowienia Regulaminu nie uchybiają jakimkolwiek przepisom dotyczącym praw Klienta do dostarczenia Produktów lub świadczenia Usług w rozsądnym terminie albo do otrzymania zwrotu pieniędzy, w przypadku, w którym Produkty lub Usługi nie mogą zostać dostarczone w rozsądnym terminie z przyczyn niezależnych od Spółki.

8.3. Odpowiedzialność Spółki w Umowie z Klientem nie będzie bardziej ograniczona niż to, co może być prawnie wykluczone. Żadne z postanowień Regulaminu nie ogranicza ani nie wyłącza odpowiedzialności Spółki za fałszywe oświadczenia złożone przez Spółkę lub za śmierć lub obrażenia ciała spowodowane zaniedbaniem lub umyślnym działaniem Spółki.

 1. Prawo właściwe i jurysdykcja

9.1. Niniejszy Regulamin podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim winien być interpretowany.

9.2. Zobowiązujemy się rozwiązywać wszelkie spory w sposób szybki i polubowny. Klient może wnieść roszczenie o egzekwowanie wszelkich praw ochrony konsumenta w związku z niniejszym Regulaminem w Polsce lub w innym kraju Unii Europejskiej, w którym mieszka Klient.

9.3. Komisja Europejska przewiduje pozasądową procedurę rozstrzygania sporów: internetowy system rozstrzygania sporów. Właściwe organy są wymienione na stronie internetowej: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Adres Spółki: ul. Puławska 303, 02-785 Warszawa.

9.4 Dodatkowe informacje dotyczące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi: http://www.uokik.gov.pl i http://www.rf.gov.pl.

9.5 Aktualny Regulamin jest publikowany na stronie internetowej oraz na każde żądanie Klienta może mu być dostarczany drogą elektroniczną (na adres e-mail wskazany w Koncie Klienta), bez dodatkowych opłat.

 1. Szczegóły dotyczące spółki

Prosimy o zapoznanie się z naszymi danymi korporacyjnymi Spółki:

De’Longhi Appliances S.r.l.
Via L. Seitz, 47
31100 Treviso
Telefon: 0800 252 259

 1. Przetwarzanie danych osobowych

11.1. Przetwarzanie danych osobowych Klientów odbywa się na zasadach określonych w Polityce Prywatności. 

KONTO KLIENTA

Korzystając z jakiejkolwiek usługi internetowej Klient jest odpowiedzialny za zachowanie poufności swojego konta i hasła oraz za ograniczenie dostępu do swojego komputera, a w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo Klient zgadza się przyjąć odpowiedzialność za wszelkie działania, które mają miejsce w ramach jego konta lub hasła. Klient jest zobowiązany do podjęcia wszelkich niezbędnych kroków w celu zapewnienia poufności i bezpieczeństwa hasła i powinien niezwłocznie poinformować Spółkę, jeśli ma jakiekolwiek powody, aby sądzić, że jego hasło zostało poznane przez kogokolwiek, lub jeśli hasło jest lub może być używane w sposób nieuprawniony.

Klient jest odpowiedzialny za zapewnienie, że dane przekazane Spółce są poprawne i kompletne, oraz za poinformowanie Spółki o wszelkich zmianach w przekazanych informacjach. Klient posiada możliwość dostępu i aktualizacji wielu informacji udostępnionych Spółce, w tym wszelkich ustawień konta, w powiązanym obszarze strony internetowej.

Spółka zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia usług, zamknięcia konta lub usunięcia lub edycji treści, jeśli Klient naruszy obowiązujące prawo lub Regulamin.


 

Informacje dotyczące skorzystania z prawa do odstąpienia od Umowy przez Klientów - Konsumentów

A. Instrukcja dotycząca odstąpienia od Umowy

Prawo do odstąpienia od umowy

Szanowny Konsumencie,

ma Pan/Pani prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w ciągu 14 (czternaście) dni bez podania przyczyny.

Prawo odstąpienia wygasa po upływie 14 (czternaście) dni od dnia, w którym obejmują Państwo, lub osoba trzecia inna niż przewoźnik, wskazana przez Pana/Panią towar w fizyczne posiadanie.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Spółkę o swojej decyzji o odstąpieniu od niniejszej umowy poprzez jednoznaczne oświadczenie pocztą elektroniczną na adres infolinia.pl@delonghigroup.com i/lub dzwoniąc do nas na numer +48 22 549 44 30). Mogą Państwo skorzystać z załączonego wzoru formularza odstąpienia od umowy, ale nie jest to obowiązkowe.

Aby dotrzymać terminu odstąpienia od umowy, wystarczy, że wyśle Pan/Pani informację dotyczącą skorzystania z prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu odstąpienia od umowy.

Skutki odstąpienia od umowy

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych wynikających z wyboru przez Państwa innego rodzaju dostawy niż najtańszy rodzaj standardowej dostawy oferowany przez nas), bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia fizycznego otrzymania zwracanego produktu. Dokonamy takiego zwrotu przy użyciu tego samego sposobu płatności , którego użyliście Państwo do przeprowadzenia pierwotnej transakcji, chyba, że wyraźnie wskazaliście Państwo inaczej; w żadnym wypadku nie poniesiecie Państwo żadnych opłat w wyniku takiego zwrotu. 


Mają Państwo obowiązek odesłania towarów (kompletny produkt wraz z instrukcją obsługi, akcesoriami, oryginalnym opakowaniem, oryginałem lub kopią faktury i innymi dodatkowymi materiałami) bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 (czternaście) dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o swoim odstąpieniu od niniejszej umowy. Termin jest dotrzymany, jeśli odeślą Państwo towary przed upływem 14 (czternaście) dni.

Prosimy pamiętać, że Spółka poniesie bezpośrednie koszty zwrotu zepsutych lub niedziałających Produktów, jak również Produktów błędnie wysłanych lub fakturowanych.

Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości towaru wynikające z posługiwania się w sposób inny niż konieczny do ustalenia charakteru, wlasciwosci i funkcjonowania towaru.

Wczytywanie