Bruksanvisninger

Finn håndboken for 'CareStyle 5 strykejern med dampgenerator IS 5043 WH'