de-NavCard-hand-blender-1080x720.jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

br_en_NavNode_FoodPrep_Node_HB-Attachments_1080x720.jpg

en-NavCard-hand-mixer-1080x720.jpg

en-NavCard-jug-blender-1080x720.jpg

en-NavCard-food-processors-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

MultiGrill 9 Pro

Brauns bästa prestanda. För professionella grillresultat.

Läs mer
en-NavCard-multifunctional-contact-grills-1080x720.jpg

CG9167_8_1080x720.jpg

en-NavCard-waffle-and-sandwich-maker-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

Breakfast Series 1

Precis vad du behöver. Börja dagen på rätt sätt.

Läs mer
br_en_NavNode_Breakfast_Node_Coffee-makers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Water-kettles_1080x720.jpg

en-NavCard-citrus-juicer-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Toaster_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Spin-Juicers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_PurEaseCollection_1080x720.jpg

en-navnod-collections-1080x720.jpg

en-NavCard-id-breakfast-collection-1080x720.jpg

en-NavCard-breakfast-1-1080x720.jpg

en-navnod-ironing-1080x720.jpg

Steam generator irons

Spara 50 % av tiden* till det som verkligen betyder något.

Läs mer
en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Steam-irons_1080x720.jpg

menu promo.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-NavCard-hand-blender-attachments-1080x720.jpg

Tillbehör och accessoarer till stavmixern

Upplev mångsidigheten

Läs mer
en-navnod-recipes-1080x720.jpg

Receptsamling

Roliga och enkla recept från Braun.

Läs mer
br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720.jpg

Saneringsfunktion

Dödar över 99,99 % av alla virus och bakterier¹.

Läs mer
br_en_NavNode_Support_Node_Services_1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Upptäck Brauns produkter för hårborttagning, grooming och hudvård.

Läs mer

Villkor

(Reviderad 18 juni 2020)

1. Tolkning

I dessa försäljningsvillkor (nedan kallade ”villkoren”):

Med ”avtal” avses ett avtal mellan oss och dig för tillhandahållandet av varor och som uppstår i enlighet med ditt skriftliga godkännande av vår offert eller på annat sätt genom skriftligt eller muntligt avtal mellan oss och dig, inklusive dessa villkor och eventuella särskilda villkor,

Med ”varor” avses produkter som överenskommits i avtalet som ska tillhandahållas dig av oss,

Med ”särskilda villkor” avses alla specifika villkor avseende leverans av varor till dig som finns i eller hänvisas till i vår offert eller som på annat sätt anges i ett skriftligt avtal mellan oss och dig. Om det uppstår en konflikt mellan dessa villkor och de särskilda villkoren ska de särskilda villkoren gälla.

”Vi/oss” betyder Kenwood Limited (företagsregistreringsnummer 0872044) som bedriver verksamhet på New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH, och

”Du/din” avser den person, firma eller företag som köper varorna från oss

2. Beställningar

2.1 Avtalet ska gälla enligt dessa villkor, inklusive särskilda villkor, till uteslutning av alla andra villkor och ingen ändring eller variation av någon bestämmelse i avtalet ska träda ikraft såvida den inte är skriftlig och undertecknad av eller på uppdrag av både oss och dig. För att undvika tveksamheter, kommer vårt godkännande av din order inte att antyda godkännande av några villkor som medföljer eller godkänns vid sådan beställning.

2.2 Alla prisuppgifter utfärdas på grundval av att inget avtal kommer att existera förrän du godkänner vår offert skriftligen eller att vi på annat sätt ingår ett skriftligt avtal med dig.

2.3 Villkoren i någon offert förblir vanligtvis detsamma om ett avtal avseende den görs inom tjugofyra (28) dagar efter datumet för offerten, förutsatt att vi inte har dragit tillbaka det tidigare.

2.4 Vi kommer inte att ha något ansvar gentemot dig förrän vi får ditt skriftliga godkännande av vår offert eller vi på annat sätt ingår ett skriftligt avtal med dig.

2.5 Alla råd eller rekommendation som ges av oss eller våra anställda, ombud eller underleverantörer i samband med varor som inte bekräftas skriftligen följs eller åtgärdas helt på din egen risk och vi ska inte hållas ansvariga för några råd eller rekommendationer som inte är bekräftas på detta sätt

3. Priser och betalning

3.1 Priser som faktureras till dig kommer att vara de som är aktuella vid tidpunkten för avsändandet. Fel och utelämnanden avseende priset är föremål för korrigering av oss inom rimlig tid.

3.2 Alla priser är exklusive moms, försäkring och kostnader för lastning, avlastning och installation, som alla är belopp som du betalar i tillägg till när du betalar för varorna.

3.3 Vi kan fakturera dig för varor eller eventuell avbetalning av varorna när som helst efter varorna eller någon delleverans av varorna har levereras och betalningar för varor ska ske i den valuta som du faktureras av oss inom trettio (30) dagar från vår faktura.

3.4 Tidpunkten för betalningen ska följas och underlåtenhet att betala i enlighet med detta villkor ger oss, utan att det påverkar våra rättigheter, rätt till skadestånd, rätt att skjuta upp leveranser av varor eller att avbryta avtalet och eventuella andra avtal som vi kan ha med dig.

3.5 I tillägg till våra rättigheter enligt villkor 3.4 är du skyldig att betala ränta (månadsvis) på utestående belopp (både före och efter bedömning) på tre procent (3 %) över grundpriset på Barclays Bank Plc för den aktuella tidsperioden som ackumuleras på daglig basis tills betalningen genomförs.

4. Leverans

4.1 Leveranstiden ska inte vara av avgörande i kontraktet och eventuellt leveransdatum ska endast vara en uppskattning. Vi förbehåller oss rätten att förlänga tider för leveranser under rimliga perioder om förseningen beror på en händelse som ligger utanför vår rimliga kontroll (en ”Force Majeure”).

4.2 Om du behöver förhandsbesked om den ungefärliga leveranstiden måste detta anges skriftligen i din beställning.

4.3 Leveransplatsen ska vara på din vanliga arbetsplats.

4.4 Om du av någon anledning inte kan ta emot leveransen av varorna när de är redo för leverans, eller om vi inte kan leverera varor i tid, eftersom du inte har tillhandahållit lämpliga leveransinstruktioner eller annan information, kommer vid denna tidpunkt:

(a) risken för sådana varor komma att överföras till dig

(b) varorna att anses ha levererats

(c) vi eventuellt lagra varorna fram till faktisk leverans i vilket fall du är ansvarig för alla relaterade kostnader och utgifter (inklusive, utan begränsning, förvaring och försäkring) och

(d) hela priset för varorna tillsammans med eventuella summor som ska tillämpas enligt villkor 3.2 att förfalla omedelbart.

4.5 Vårt ansvar för icke levererade varor ska begränsas till att åter leverera varorna inom rimlig tid eller utfärda en kreditnota mot en faktura som har uppkommit för sådana varor.

4.6 Med förbehåll för de andra bestämmelserna i dessa villkor, kommer vi inte att hållas ansvariga för förlust (inklusive förlust av vinst), kostnader, skador, avgifter eller utgifter som direkt eller indirekt orsakas av försening av leveransen av varor och inte heller kommer någon försening att ge dig rätt att säga upp eller upphäva avtalet om inte sådan försening överstiger etthundraåttio (180) dagar.
Laddar