de-NavCard-hand-blender-1080x720.jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

br_en_NavNode_FoodPrep_Node_HB-Attachments_1080x720.jpg

en-NavCard-hand-mixer-1080x720.jpg

en-NavCard-jug-blender-1080x720.jpg

en-NavCard-food-processors-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

en-NavCard-multifunctional-contact-grills-1080x720.jpg

en-NavCard-waffle-and-sandwich-maker-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Coffee-makers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Water-kettles_1080x720.jpg

en-NavCard-citrus-juicer-1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Toaster_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_Spin-Juicers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Breakfast_Node_PurEaseCollection_1080x720.jpg

en-NavCard-id-breakfast-collection-1080x720.jpg

en-NavCard-breakfast-1-1080x720.jpg

en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Steam-irons_1080x720.jpg

menu promo.png

menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

en-navnod-recipes-1080x720.jpg

br_en_NavNode_GarmentCare_Node_Garment-steamers_1080x720.jpg

br_en_NavNode_Support_Node_Services_1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Braun CareStyle 7 Pro
 • Novinka

Parný generátor CareStyle 7

Prvá žehlička* s certifikátom ergonómie na svete.

Braun CareStyle 7 Pro Steam generator iron
*Certifikované ústavom ErgoCert (Ergonomics Certification Institute, uznávaný spoločnosťou Accredia).
Testované v porovnaní s najpredávanejšími konkurenčnými výrobkami (január 2020).
Braun CareStyle 7 Pro steam generator iron – No more tired arms or hands, certified by ErgoCert.

Už žiadne unavené ruky a paže. Certifikované spoločnosťou ErgoCert.

Spotrebiteľské štúdie o žehlení odhalili, že jedným z najväčších problémov pri žehlení sú boľavé paže a ruky¹.
Spoločnosť Braun prišla s jedinečným riešením: CareStyle 7, svetovo prvý parný generátor Braun s dizajnom zameraným na človeka. Certifikované spoločnosťou ErgoCert.
¹ Štúdia parných generátorov od spoločnosti Opeepl, január 2022, Taliansko a Rusko, 1000 respondentov.
Štúdia žehlenia ADK máj 2016 v UK, DE, FR, IT, RU, CN, SA a EG

Všetko, vďaka čomu je parný generátor ergonomicky pohodlným.

Najdôležitejšími faktormi, ktoré ovplyvňujú ergonómiu žehlenia, sú držanie tela, vnímaná námaha, frekvencia pohybu a jednoduchosť používania. Nový Braun CareStyle 7 je starostlivo navrhnutý tak, aby zodpovedal každému ergonomickému faktoru a poskytoval pohodlné žehlenie. Aj keď žehlíte naozaj dlho.
Braun CareStyle 7 Pro – The handle suits your posture.

Optimálne držanie tela

Rukoväť zodpovedá vášmu držaniu tela. Nie naopak.

Vďaka ideálnemu uhlu 90° (± 15-20°) je jedinečná obrátená a otvorená rukoväť Braun kompatibilná s držaním tela a umožňuje uvoľnenejšie držanie pravej ruky v porovnaní s konkurenciou².
*Certifikované ústavom ErgoCert (Ergonomics Certification Institute, uznávaný spoločnosťou Accredia).
Testované v porovnaní s najpredávanejšími konkurenčnými výrobkami (január 2020).
Braun CareStyle 7 Pro – Effort while ironing and frequency of movements

Ideálny pre náročné použitie

Extrémne ľahký, maximálne pohodlný.

Časté a neprirodzené pohyby môžu namáhať vaše zápästie, sťažovať a komplikovať žehlenie. CareStyle 7 bol špeciálne navrhnutý pre maximálne pohodlie a jednoduché žehlenie.

Používatelia potvrdili naše rozhodnutia ohľadom dizajnu a ohodnotili nový Braun CareStyle 7 ako produkt, ktorý vyžaduje nízku vnímanú námahu³ na Borgovej stupnici. Táto stupnica sa používa na meranie vnímanej námahy.

Subjektívne hodnoty z experimentálnej aplikácie rukavíc boli tiež v súlade s výsledkom vnímanej námahy podľa Borgovej stupnice.
*Certifikované ústavom ErgoCert (Ergonomics Certification Institute, uznávaný spoločnosťou Accredia).
Testované v porovnaní s najpredávanejšími konkurenčnými výrobkami (január 2020).
Braun CareStyle 7 Pro – Best grip among competitors.

Pohodlie priamo pod vašimi končekmi prstov

Najlepší úchop žehličky medzi konkurentmi

Žehlička CareStyle 7 je tiež vybavená mäkkou rukoväťou po celom obvode, ktorá bola spomedzi testovaných konkurentov vyhodnotená ako najlepšia⁴.
*Certifikované ústavom ErgoCert (Ergonomics Certification Institute, uznávaný spoločnosťou Accredia).
Testované v porovnaní s najpredávanejšími konkurenčnými výrobkami (január 2020).
Braun CareStyle 7 Pro – Certified superior ergonomics

Certifikovaná špičková ergonómia. 4 hviezdičky pre CareStyle 7!

V každej fáze vývoja sme sa zamerali na interakciu medzi používateľmi a CareStyle 7. Naším hlavným cieľom bolo dosiahnuť jednoduché použitie a zaistiť, aby bol každý pohyb čo najpohodlnejší.

S radosťou a hrdosťou môžeme povedať, že ErgoCert ocenil naše úsilie a udelil CareStyle 7 4 hviezdičky za vynikajúcu ergonómiu.

Ergonomická certifikácia stanovuje zhodu produktov, procesov a služieb v troch hlavných oblastiach ergonómie: polytechnickej, biomedicínskej a psychosociálnej. Certifikácia ErgoCert je založená na predpisoch a technických špecifikáciách, ktoré pre každú makro oblasť definujú požiadavky na hodnotenie, testy a limity akceptovateľnosti pre ergonomickú certifikáciu pracovísk/pracovných staníc, projektov a produktov. Neutralita hodnotenia a povaha jeho postupov sú predpokladom spoľahlivosti výsledkov hodnotenia.

Tieto kritériá vyhodnocuje spoločnosť ErgoCert.

Skutoční, nezávislí používatelia sa zapojili do testov použiteľnosti nového CS 7, pri ktorých sa na získanie objektívnych údajov použili biomechanické senzory. Nový Braun CS 7 bol v januári 2020 testovaný v porovnaní s najpredávanejšími konkurentmi.

Braun CareStyle 7 Pro – 1st star: Compliance with ergonomic principles.

Prvá hviezda

Dodržiavanie ergonomických zásad

ErgoCert overil prítomnosť skúšobných certifikátov a certifikácií (vydaných inými akreditovanými laboratóriami), ktoré zaručujú splnenie povinných požiadaviek (aktuálny legislatívny/regulačný rámec) na zaistenie bezpečnosti výrobku pre používateľov a tiež súlad so všeobecnými ergonomickými zásadami.
2nd star: Evidence-based anthropometry and biomechanical compliance

Druhá hviezda

Antropometrická a biomechanická zhoda založená na dôkazoch

ErgoCert vyhodnocuje kvalitu fyzickej interakcie s produktami vo vzťahu k požiadavkám fyziológie, antropometrie a biomechaniky s cieľom zabezpečiť zdravé používanie výrobkov.
Braun CareStyle 7 Pro – 3rd star: Evidence-based usability

Tretia hviezda

Použiteľnosť založená na dôkazoch

Skutoční, nezávislí používatelia sa zapojili do testov použiteľnosti nového CareStyle 7, v ktorých sa na získanie objektívnych údajov použili aj biomechanické senzory. Nový Braun CareStyle 7 bol v januári 2020 testovaný v porovnaní s najpredávanejšími konkurentmi.
Braun CareStyle 7 Pro – 4th star: Human centered design

Štvrtá hviezda

Certifikácia dizajnu zameraného na človeka

ErgoCert vykonal audit všetkých procesov vývoja a návrhu produktu, aby sa ubezpečil, že hlavná pozornosť bola zameraná na užívateľov. Vo všetkých fázach boli zapojení skutoční používatelia.
Braun CareStyle 7 Pro Steam generator iron

CareStyle 7.
Dokonalé žehlenie.

Nedajte šancu únave a boľavým rukám. S CareStyle 7 pohodlne zvládnete aj tie najväčšie kopy bielizne vďaka prvému parnému generátoru na svete s prvou ergonomicky certifikovanou žehličkou na svete.

Kúpiť teraz

Ergonomické požiadavky, ktoré uplatňuje ústav ErgoCert, sú podrobne uvedené v nasledujúcich normách:

 • UNI EN ISO 26800:2011 - Ergonómia Všeobecný prístup, zásady a koncepcie
 • UNI EN ISO 14738:2009 - Bezpečnosť strojových zariadení - Antropometrické požiadavky na navrhovanie pracovných miest pri strojových zariadeniach
 • UNI EN 1005-2:2009 - Bezpečnosť strojových zariadení - Fyzická výkonnosť človeka - Časť 2: Ručná manipulácia so strojovými zariadeniami a ich súčasťami
 • UNI EN 1005-3:2009 - Bezpečnosť strojových zariadení. Fyzická výkonnosť človeka. Odporúčané medzné hodnoty sily pri obsluhe strojových zariadení
 • UNI EN 1005-4:2009 - Bezpečnosť strojových zariadení - Fyzická výkonnosť človeka - Časť 4: Hodnotenie pracovných polôh a pohybov vo vzťahu k strojovým zariadeniam
 • UNI EN 1005-5: 2007 - Bezpečnosť strojových zariadení - Fyzická výkonnosť človeka - Časť 5: Hodnotenie rizika pri opakovanej manipulácii s vysokou frekvenciou
 • ISO 11226: 2019 - Ergonómia - Hodnotenie statických pracovných polôh
 • ISO 11228-3:2009 - Ergonómia - Ručná manipulácia - Časť 3: Manipulácia s nízkymi bremenami pri vysokej frekvencii
 • ISO 9241-11:2018 - Ergonomické požiadavky na kancelársku prácu s vizuálnymi zobrazovacími terminálmi (VDTs) - Časť 11: Návod na použiteľnosť
 • ISO/TR 16982:2002 - Ergonómia interakcie človek-systém - Metódy použiteľnosti podporujúce návrh zameraný na človeka
 • ISO 9241-210:2019 Ergonómia interakcie človek-systém - Časť 210: Návrh interaktívnych systémov zameraný na človeka

Načítava sa