en-NavCard-hand-blender-1080x720 (1).jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

en-navnod-ironing-1080x720.jpg

en-navnod-collections-1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

 1. Takaisin kotisivulle
 2. Tietosuojakäytäntö

Tietosuojakäytäntö

KEITÄ ME OLEMME

De’Longhi-konsernille on erittäin tärkeää suojata sen hallussa olevat kolmansien osapuolten henkilötiedot, ja se on sitoutunut suojaamaan näiden kolmansien osapuolten, muun muassa sen asiakkaiden, yksityisyyttä harjoittaessaan liiketoimintaansa. Erityisesti huomiota kiinnitetään asiakkaiden henkilötietojen suojaamiseen ja luottamuksellisuuteen.

Tietosuojaseloste koskee henkilötietojen keräämistä sähköisten menetelmien avulla (De'Longhi-konsernin verkkosivustot mukaan luettuna) ja muulla tavoin jäljempänä kuvatun mukaisesti.

De’Longhi Group (jäljempänä De'Longhi tai Yhtiö), jonka rekisteröity kotipaikka on Treviso, Italia, toimittaa rekisteröidylle kerättyjen henkilötietojen rekisterinpitäjänä luonnollisten henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta 27 päivänä huhtikuuta 2016 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2016/679 (jäljempänä GDPR-asetus) 13 artiklan mukaisesti seuraavat tiedot.

KERÄTTÄVÄT TIEDOT

Seuraavia rekisteröityä koskevia henkilötietoja (jäljempänä henkilötiedot) voidaan kerätä:

 • Yhteystiedot - rekisteröidyn nimi, osoite, puhelinnumero, matkapuhelinnumero ja sähköpostiosoite;
 • Kiinnostuksen kohteet - tiedot, jotka rekisteröity on antanut häntä kiinnostavista asioista, esimerkiksi rekisteröityä kiinnostavat tuotteet;
 • Muut henkilötiedot - tiedot, jotka rekisteröity on antanut syntymäpäivästään, koulutuksestaan, ammatillisesta tilanteestaan ja kotitaloudestaan;
 • Yhteisöpalveluihin kirjautuminen - tiedot, jotka koskevat rekisteröidyn yhteisöpalvelun tiliä, sekä muut tiedot, jotka rekisteröity on antanut yhteisöverkostosta, jota käytetään verkkosivustolle kirjautumiseen, ja jotka voidaan luovuttaa rekisteröidyn kyseisessä yhteisöverkostossa valitsemien tietosuoja-asetusten mukaisesti.
 • Verkkosivustojen käyttö - tiedot siitä, miten rekisteröity käyttää verkkosivustoja ja siitä, miten hän avaa tai välittää viestejämme, evästeiden avulla saadut tiedot mukaan luettuna (tarkempiin tietoihin voi tutustua täällä - Evästekäytäntö).

MITEN HENKILÖTIETOJA KERÄTÄÄN?

De’Longhi kerää ja käsittelee rekisteröidyn henkilötietoja seuraavissa tilanteissa:

 • rekisteröity rekisteröityy verkkosivustolle tai lataa sovelluksen sen toimintojen käyttämiseksi; myös yhteisöpalveluihin kirjautumisen kautta;
 • rekisteröity ostaa De'Longhi-konsernin tuotteita tai palveluja verkkokaupassa;
 • rekisteröity ottaa yhteyden asiakaspalveluun ennen kauppaa tai kaupan jälkeen;
 • rekisteröity vastaa markkinointitoimiimme, esimerkiksi kun rekisteröity täyttää vastauskortin tai toimittaa tietonsa verkossa jonkin verkkosivustomme välityksellä;
 • rekisteröity täyttää paperisen rekisteröintilomakkeen. Paperilomakkeita kerätään eri tavoin (esittelyjen, ruoanlaiton oppituntien, kampanjoiden tai tapahtumien aikana);
 • jos jokin muu konserniin kuuluva yritys tai liikekumppanimme toimittaa rekisteröityä koskevia tietoja sallitulla tavalla;
 • jos rekisteröity antaa henkilötietoja jonkun muun puolesta, hänen täytyy ensin varmistaa, että kyseinen muu henkilö on lukenut tämän Tietosuojaselosteen.

Rekisteröidyn tulee ilmoittaa henkilötietojen muutoksista, jotta voimme pitää tiedot ajan tasalla. Osoitteen muutoksesta on ilmoitettava De'Longhille viipymättä, jotta vältytään ongelmilta palvelujen käytössä.

MIHIN TARKOITUKSIIN HENKILÖTIETOJA VOIDAAN KÄYTTÄÄ?

Henkilötietojen käsittelylle on oltava tietosuojalainsäädännössä säädetty oikeusperuste.

a) Käsittely on tarpeen sopimusvelvoitteen ja siitä seuraavien velvoitteiden perustamiseksi ja täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien palveluja koskeva viestintä (esimerkiksi reklamaatioita ja tuotteen korjausta koskevan asiakaspalvelun hoitaminen ja verkkokauppaan liittyvät toimet);

De’Longhi voi käsitellä rekisteröidyn yhteystietoja sopimussuhteen perustamiseksi ja täytäntöön panemiseksi, mukaan lukien ostotilauksen tai sopimuksen tekemiseksi verkkokaupan välityksellä (esimerkiksi tuotteiden tai palvelujen osto verkossa, tilauksen täyttämisen hallinta), ja pyydettyjen palvelujen toimittamiseksi tai raportteihin tai reklamaatioihin vastaamiseksi ja niiden käsittelemiseksi.

De’Longhi voi käyttää myös rekisteröidyn yhteystietoja, erityisesti sähköpostiosoitetta, toimittaakseen rekisteröidylle tietoja, jotka koskevat palveluja ja rekisteröidyn ostotilauksia sekä asiakaspalvelua.

Käsittelyn oikeusperusteet: sopimuksen täytäntöön paneminen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta) tai Yhtiön lakisääteisen velvoitteen noudattaminen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta).

Tietojen antaminen on pakollista sopimussuhteen hoitamiseksi; tietojen puuttuessa sopimusta ei voida panna täytäntöön.

b) Operatiivinen hallinnointi ja siihen ehdottoman läheisesti liittyvät tarkoitukset, verkkosivustolle pääsy, erityisesti sen suojattuihin osiin, myös yhteisöpalveluihin kirjautumisjärjestelmän kautta - rekisteröintioperaatioiden yksinkertaistaminen käyttämällä rekisteröidyn jo aiemmin yhteisöverkostolle antamia tietoja.

De'Longhi voi käsitellä yhteystietoja sen mahdollistamiseksi, että rekisteröity voi saattaa rekisteröintimenettelyn loppuun sivustolla ja saada pääsyn rekisteröityä koskeviin tietoihin: (i) voidakseen ladata palvelimelta asiakirjoja, jotka liittyvät rekisteröidyn ostamiin palveluihin; (ii) käsitellä muita verkkosivuston välityksellä tehtyjä pyyntöjä tai tehdä verkko-ostoja.

Verkkosivustolle rekisteröityminen voi tapahtua, kun rekisteröity päättää vapaaehtoisesti käyttää sivustoa, myös yhteisöpalveluihin kirjautumismekanismien kautta. Näin rekisteröidyn ei tarvitse syöttää rekisteröintiin vaadittuja tietoja (kuten yhteystiedot), vaan ne toimittaa se yhteisöverkko, jonka kautta kirjautuminen tehdään. On kuitenkin huomioitava, että tällaisessa tapauksessa De'Longhi voi käsitellä yhteisöpalveluihin kirjautumisen tietoja, jotka eivät liity ainoastaan yhteisöpalvelun tiliin vaan myös muihin henkilötietoihin, jotka voidaan saattaa näkyviksi rekisteröidyn asetusvalintojen mukaisesti tai asianomaisen yhteisöverkon tietosuojakäytännön mukaisesti. Siksi rekisteröidyn on syytä lukea yhteisöverkon tietosuojaseloste, etenkin näitä asetuksia koskeviin lisätietoihin tutustumiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteet: sopimuksen täytäntöönpano (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan b alakohta).

Sen mahdollistaminen, että rekisteröity voi rekisteröityä verkkosivustolla, edellyttäen, ettei rekisteröityä ole velvoitettu käyttämään yhteisöpalveluihin kirjautumista rekisteröinnin loppuun saattamiseksi.

Rekisteröintiin viitaten Yhtiö täsmentää myös, että se on ottanut käyttöön yhden kirjautumisen järjestelmän, jossa sivustolla suoritettu rekisteröinti on voimassa kaikilla Yhtiön hallinnoimilla De'Longhi-brändin, mukaan lukien Braun ja Kenwood, verkkosivustoilla www.delonghi.comwww.braunhousehold.comwww.kenwoodworld.com.

Näin ei ole tarpeen antaa yhteystietoja uudelleen, jos rekisteröity rekisteröityy yhdellä edellä mainituista verkkosivustoista. Käyttäjän tekemien valintojen turvaamiseksi suostumusta, joka on annettu sellaisia käsittelytarkoituksia varten kuin brändiä koskeva markkinointi ja profilointiin perustuva markkinointi (esimerkiksi sivustolla www.kenwoodworld.com/it), käytetään vain tähän tiettyyn brändiin liittyviä mainosmateriaaleja varten.

c) Asiakastyytyväisyystutkimukset ja muut mielipidetutkimukset.

De’Longhi voi käyttää rekisteröidyn yhteystietoja asiakastyytyväisyystutkimusten toteuttamiseksi tarjotusta palvelusta.

Käsittelyn oikeusperusteet: Yhtiön palvelujen laadun tarkistamiseen ja parantamiseen liittyvien oikeutettujen etujen toteuttamiseksi (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

d) Markkinointi rekisteröidyn tarpeisiin vastaamiseksi tai kampanjoista ilmoittamiseksi, myös rekisteröidyn mieltymysten perusteella (sisältää myös profilointia käyttävän markkinoinnin).

De’Longhi voi käsitellä rekisteröidyn yhteystietoja markkinointi- ja mainontatarkoituksiin myynninedistämisaloitteista (kuten markkinatutkimus ja tilastotutkimukset) ilmoittamiseksi automatisoiduin viestintäkeinoin (sähköposti, tekstiviesti tai muu massaviestintätyökalu) ja perinteisiä viestintämenetelmiä käyttäen (esimerkiksi puhelimitse), jos rekisteröity antaa meille suostumuksen, ja suostumuksessa ilmaistuin rajoituksin.

De’Longhi voi myös käsitellä rekisteröidyn yhteystietoja, kiinnostuksen kohteita ja muita henkilötietoja sellaisten mainosviestien lähettämiseksi rekisteröidylle, jotka perustuvat erityiseen asiakasprofiilin, jos rekisteröity antaa meille nimenomaisen suostumuksen, ja suostumuksessa ilmaistuin rajoituksin. Profiili suunnitellaan rekisteröidyn henkilökohtaisten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella.

Käsittelyn oikeusperusteet: suostumus, suostumuksen antamatta jättäminen ei vaikuta millään tavalla sopimussuhteeseen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Tietojen antaminen on vapaaehtoista, ja jos suostumusta ei ole annettu, rekisteröidyn henkilötietoja ei käsitellä edellä mainittua tarkoitusta varten.

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa asiakastilinsä markkinointiasetuksissa. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa myös kirjallisesti, lisätietoja on kohdassa YHTEYSTIEDOT. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

e) Viestintä muille De’Longhi-konsernin yrityksille myös markkinointitarkoituksiin (mukaan lukien profilointiin perustuva markkinointi).

De’Longhi voi toimittaa rekisteröidyn yhteystiedot muille De’Longhi-konsernin yrityksille sellaista toimintaa varten, joka liittyy läheisesti edellä a), b) ja c) kohdassa tarkoitettuun käsittelyyn.

Käsittelyn oikeusperusteet: oikeutettu etu (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka johtuu sisäisistä hallinnollisista tarkoituksista ja tarpeista palvelujen ja käyttäjien pyyntöjen hallinnoimiseksi De’Longhi-konsernin sisällä.

De’Longhi voi toimittaa rekisteröidyn yhteystietoja muille De’Longhi-konsernin yrityksille markkinointi- ja mainontatarkoituksiin myynninedistämisaloitteista (kuten markkinatutkimus ja tilastotutkimukset) ilmoittamiseksi rekisteröidylle, myös sellaisista jotka perustuvat erityiseen rekisteröidyn henkilökohtaisten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella suunniteltuun asiakasprofiilin, automatisoiduin viestintäkeinoin (sähköposti, tekstiviesti tai muu massaviestintätyökalu) ja perinteisiä viestintämenetelmiä käyttäen (esimerkiksi puhelimitse), jos rekisteröity antaa meille suostumuksen, ja suostumuksessa ilmaistuin rajoituksin.

Käsittelyn oikeusperusteet: suostumus, suostumuksen antamatta jättäminen ei vaikuta millään tavalla sopimussuhteeseen (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan a alakohta).

Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa milloin tahansa asiakastilinsä markkinointiasetuksissa. Rekisteröity voi peruuttaa suostumuksensa myös kirjallisesti, lisätietoja on kohdassa YHTEYSTIEDOT. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun henkilötietojen käsittelyn lainmukaisuuteen.

f) Oikeusviranomaisten tekemien oikeudellisesti sitovien pyyntöjen noudattaminen lakiin, asetuksiin tai määräyksiin perustuvista velvoitteista vapauttamiseksi tai tutkintaa varten tai vaatimuksia vastaan puolustautumiseksi.

De’Longhi kerää rekisteröidyn henkilötietoja lakisääteisten velvoitteiden noudattamiseksi tai oikeusvaateen laatimiseksi, esittämiseksi tai puolustamiseksi.

Käsittelyn oikeusperusteet: lakisääteiset velvoitteet, joita Yhtiön on noudatettava (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan c alakohta) tai Yhtiön oikeudellinen etu, joka liittyy sen oikeuksien suojeluun (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta).

MITEN HENKILÖTIEDOT PIDETÄÄN TURVASSA?

Yhtiö käyttää monia turvatoimia rekisteröityjen henkilötietojen suojan parantamiseen ja niiden turvallisuuden, eheyden ja saavutettavuuden ylläpitämiseen.

Kaikkia henkilötietoja säilytetään suojatuilla palvelimilla (tai salassa pidettävillä paperikopioilla), ja toimittajamme ja kaupalliset kumppanimme käyttävät vastaavia säilytysmenetelmiä. Henkilötietoihin on pääsy ja niitä voidaan käyttää vaatimustemme ja turvallisuuskäytäntömme (tai toimittajiemme tai kaupallisten kumppaniemme vastaavien normien) mukaisesti.

Olemme ottaneet käyttöön seuraavat turvatoimet:

 • henkilötietoihin pääsy ja niiden käyttö on rajoitettu tiukasti tarveperusteiseksi ja vain ilmoitettuja tarkoituksia varten;
 • kehäturvallisuusjärjestelmät ulkoa kohdistuvan oikeudettoman käytön estämiseksi;
 • IT-järjestelmien käytön pysyvä seuranta henkilötietojen väärinkäytön tunnistamiseksi ja pysäyttämiseksi;
 • sisäisen henkilökunnan suorittamien henkilötietojen hakutapahtumien seuranta ja tällaisten tapahtumien tarkoituksen tarkistaminen;
 • TSL-salausteknologian käyttö verkkosivuston tapahtumissa, jotka edellyttävät henkilötietojen syöttämistä.

Jos olemme toimittaneet rekisteröidylle (tai rekisteröity on valinnut) salasanan, jota käyttämällä tämä saa pääsyn verkkosivustollemme, sovellukseemme tai palveluihimme, rekisteröity on velvollinen pitämään salasanan luottamuksellisena ja noudattamaan mahdollisia muita turvatoimia, joista ilmoitamme hänelle. Rekisteröity ei saa jakaa salasanaa kenellekään.

KÄSITTELEMMEKÖ REKISTERÖIDYN PROFIILIIN SISÄLTYVIÄ HENKILÖTIETOJA?

De’Longhi voi myös käsitellä rekisteröidyn yhteystietoja, kiinnostuksen kohteita koskevia tietoja ja muita henkilötietoja sellaisten mainostietojen lähettämiseksi rekisteröidylle, jotka perustuvat rekisteröidyn asiakasprofiilin, jos rekisteröity antaa meille nimenomaisen suostumuksen, ja suostumuksessa ilmaistuin rajoituksin. Profiili suunnitellaan rekisteröidyn henkilökohtaisten mieltymysten ja kiinnostuksen kohteiden perusteella. Päätöksenteko voi olla tältä osin automatisoitu. IT-järjestelmä lähettää automaattisesti rekisteröidyn asiakasprofiilin mukaisesti mainostietoja, kun se on määrittänyt, onko kriteerit täytetty.

KUINKA KAUAN TIETOJA SÄILYTETÄÄN?

Säilytämme henkilötietoja ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen niiden tarkoitusten toteuttamista varten, joita varten ne on kerätty, tai muuhun asiaankuuluvaan ja lailliseen tarkoitukseen. Jos rekisteröidyn henkilötietoja käsitellään kahta eri tarkoitusta varten, säilytämme tiedot niin kauan kuin tarpeen pidempään kestävän tarkoituksen toteuttamista varten. Lopetamme kuitenkin henkilötietojen käsittelyn, jotka on kerätty sellaista tarkoitusta varten, jonka säilytysaika on päättynyt.

Rajoitamme rekisteröidyn henkilötietoihin pääsyn ainoastaan sellaisille henkilöille, joiden tarvitsee käyttää niitä asianmukaisiin tarkoituksiin.

Kun henkilötietoja ei enää tarvita tai kun niiden säilyttämiseen ei ole enää olemassa mitään oikeudellista edellytystä, ne anonymisoidaan peruuttamattomalla tavalla (ja tämän jälkeen ne voidaan tallentaa) tai ne poistetaan turvallisesti.

Säilytysajat, jotka liittyvät edellä kuvattuihin erilaisiin tarkoituksiin, määräytyvät seuraavasti:

a) Sopimusvelvoitteiden noudattaminen: tietoja, joita käsitellään sopimusvelvoitteen noudattamiseksi, voidaan säilyttää sopimuksen keston ajan ja sopimuksen jälkeen laissa säädettyjen kannevallan vanhentumisaikojen ajan; avoimien kysymysten tarkistamiseksi, mukaan lukien kirjanpitoasiakirjat (esim. laskut).

b) Operatiivinen hallinnointi ja siihen ehdottoman läheisesti liittyvät tarkoitukset verkkosivustolle pääsyä varten: tietoja, joita käsitellään näihin tarkoituksiin, voidaan säilyttää sopimuksen keston ajan ja sopimuksen jälkeen laissa säädettyjen kannevallan vanhentumisaikojen ajan.

c) Asiakastyytyväisyystutkimukset: tietoja, joita käsitellään näitä tarkoituksia varten, voidaan säilyttää viisi vuotta siitä päivästä lukien, jona tiedot kerättiin (paitsi jos rekisteröity kieltäytyy vastaanottamasta lisäviestejä).

d) Markkinointitarkoitukset, mukaan lukien profilointiin perustuva markkinointi: tietoja, joita käsitellään markkinointitarkoituksiin, voidaan säilyttää viisi vuotta siitä päivästä lukien, jona rekisteröity antoi suostumuksensa tällaista tarkoitusta varten (paitsi jos rekisteröity kieltäytyy vastaanottamasta lisäviestejä).

e) Oikeusviranomaisten tekemien oikeudellisesti sitovien pyyntöjen ja lakisääteisten velvoitteiden noudattaminen: tietoja, joita käsitellään tähän tarkoitukseen, voidaan säilyttää näiden velvoitteiden keston ajan. Erimielisyystapauksissa henkilötietoja voidaan säilyttää kohtuullisen ajan, joka on tarpeen tällaista tarkoitusta varten.

KENELLE VOIMME JAKAA HENKILÖTIETOJA?

Rekisteröidyn henkilötietoihin on pääsy asianmukaisesti valtuutetuilla työntekijöillä ja ulkopuolisilla toimittajilla, jotka on tarvittaessa nimetty henkilötietojen käsittelijöiksi. Ne tukevat meitä palvelujen tarjoamisessa.

Rekisteröidyn henkilötietoihin voivat saada pääsyn myös muut De’Longhi-konsernin yhtiöt niiden toimintojen suorittamiseksi ja edellä mainittujen tarkoitusten toteuttamiseksi. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan talousalueen ulkopuolelle (tällöin De’Longhi vahvistaa asianmukaiset toimenpiteet rekisteröidyn oikeuksien suojaamiseksi GDPR-asetuksessa vaaditulla tavalla).

Käsittelyn oikeusperusteet: oikeutettu etu (GDPR-asetuksen 6 artiklan 1 kohdan f alakohta), joka johtuu sisäisistä hallinnollisista tarkoituksista ja tarpeista palvelujen ja käyttäjien pyyntöjen hallinnoimiseksi De’Longhi-konsernin sisällä.

YHTEYSTIEDOT

De’Longhin, joka toimii rekisterinpitäjänä, yhteystiedot ovat tietosuojavastaavan yhteystiedot, jotka esitetään tämän selosteen lopussa.

Jos sinulla on kysyttävää tavastamme käsitellä henkilötietojasi, voit lähettää sähköpostia tietosuojavastaavalle tai paikalliselle tietosuojapäällikölle osoitteeseen dpo.privacy@delonghigroup.com tai kirjepostia osoitteeseen _______________________________________.

REKISTERÖIDYN HENKILÖTIETOJEN SUOJAA KOSKEVAT OIKEUDET JA REKISTERÖIDYN OIKEUS VALITTAA VALVONTAVIRANOMAISILLE

Rekisteröidyillä on tietyin edellytyksin oikeus

 • pyytää tietoja rekisteröidyn henkilötietojen käsittelystä GDPR-asetuksen 15 artiklan mukaisesti;
 • pyytää kopio henkilötiedoista, jotka rekisteröity on antanut meille, tai siirtoa kolmannelle osapuolelle GDPR-asetuksen 20 artiklan ehtojen mukaisesti;
 • pyytää oikaisemaan ja/tai täydentämään rekisteröityä koskevat epätarkat ja virheelliset henkilötiedot GDPR-asetuksen 16 artiklan mukaisesti;
 • pyytää poistamaan rekisteröityä koskeva tiedot GDPR-asetuksen 17 artiklan periaatteiden mukaisesti;
 • kieltää sen salliminen, että tietoja käsitellään suoramarkkinointitarkoituksiin;
 • peruuttaa suostumus, jos tietojen käsittely perustuu suostumukseen;
 • rajoittaa henkilötietojen käsittelyä GDPR-asetuksen 18 artiklan mukaisesti;
 • käyttää vastustamisoikeutta GDPR-asetuksen 21 artiklan nojalla.

Edellä mainittujen oikeuksien käyttämiseen sovelletaan tiettyjä poikkeuksia, joiden tarkoituksena on yleisen edun (esim. rikosten estäminen tai tunnistaminen) ja meidän etujemme (esim. ammattisalaisuuksien säilyttäminen) turvaaminen. Jos rekisteröity haluaa käyttää yllä mainittuja oikeuksiaan, tarkistamme, että hänellä on siihen oikeus, ja vastaamme tavallisesti kuukauden kuluessa.

Pyrimme vastaamaan moitteisiin tai ilmoituksiin, jotka koskevat tietojen käsittelyyn käytettäviä menetelmiä. Jos rekisteröity kuitenkin niin haluaa, hän voi viedä moitteensa tai ilmoituksensa eteenpäin tietosuojasta vastaavalle viranomaiselle käyttämällä seuraavia yhteystietoja __________________________________________.

Voimaantulo: 25. toukokuuta 2018

Päivitetty: _______________

Ladataan