en-NavCard-hand-blender-1080x720 (1).jpg

en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

en-navnod-ironing-1080x720.jpg

en-navnod-collections-1080x720.jpg

en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

  1. Takaisin kotisivulle
  2. Braun | Käyttöehdot

Käyttöehdot

(Tarkistettu 18.6.2020)

1. Tulkinta

Näissä myyntiehdoissa (jäljempänä ”ehdot”):

”Sopimus” tarkoittaa sinun ja meidän välistä sopimusta tavaroiden toimittamisesta ja perustuu siihen, että olet kirjallisesti hyväksynyt tarjouksemme tai siitä on muuten tehty sopimus kirjallisesti tai suullisesti meidän ja sinun välillämme, ja siihen sisältyvät nämä ehdot ja mahdolliset erityisehdot;

”Tavarat” tarkoittaa tuotteita, jotka on sovittu sopimuksessa ja jotka meidän on toimitettava sinulle;

”Erityisehdot” tarkoittavat kaikkia erityisehtoja, jotka liittyvät tavaroiden toimittamiseen sinulle, jotka sisältyvät tarjoukseen tai joihin viitataan tarjouksessamme tai jotka on muutoin esitetty meidän ja sinun välillä tehdyssä kirjallisessa sopimuksessa. Jos näiden ehtojen ja erityisehtojen välillä on ristiriita, sovelletaan erityisehtoja;

”Me” tarkoittaa Kenwood Limitediä (yhtiön rekisteröintinumero 0872044), jonka toimipaikka on New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH; ja

”Sinä/sinun” tarkoittaa henkilöä tai yritystä, joka ostaa tuotteet meiltä.

2. Tilaukset

2.1 Sopimus on näiden ehtojen mukainen, mukaan lukien erityisehdot, lukuun ottamatta kaikkia muita ehtoja, eikä mikään sopimuksen ehdon muutos ole voimassa, ellei se ole kirjallinen ja allekirjoitettu meidän ja teidän toimestanne. Epäselvyyksien välttämiseksi tilauksesi hyväksyminen ei tarkoita, että hyväksymme kaikki kyseiseen tilaukseen liittyvät tai sen tukemat ehdot.

2.2 Tarjous myönnetään sillä perusteella, että mitään sopimusta ei aseteta voimaan, ennen kuin hyväksyt tarjouksen kirjallisesti tai muuten solmimme kirjallisen sopimuksen kanssasi.

2.3 Tarjouksen ehdot pysyvät yleensä kiinteinä, jos sitä koskeva sopimus tehdään kahdenkymmenenkahdeksan (28) päivän kuluessa tarjouksen päivämäärästä, edellyttäen, että emme ole aiemmin peruuttaneet tarjousta.

2.4 Emme ole korvausvelvollisia sinulle, ennen kuin saamme kirjallisen hyväksyntäsi tarjouksellemme tai muuten solmimme kanssasi kirjallisen sopimuksen.

2.5 Jos ohjeita tai suosituksia, joita me tai työntekijämme, asiamiehemme tai alihankkijamme annamme tavaroihin liittyen ja joita ei ole vahvistettu kirjallisesti, noudatetaan, toimit täysin omalla vastuullasi, emmekä ole vastuussa mistään neuvoista tai suosituksista, joita ei ole näin vahvistettu.

3. Hinnat ja maksut

3.1 Laskutettavat hinnat ovat ne hinnat, jotka ovat voimassa lähetyspäivänä. Kaikkiin hintoihin liittyvät virheet ja laiminlyönnit voidaan korjata meidän toimestamme kohtuullisen ajan kuluessa.

3.2 Mitkään hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa, vakuutusta ja lastaamisen, purkamisen ja asentamisen kustannuksia, vaan nämä ovat lisähintoja, jotka maksat, kun sinun on maksettava tavaroista.

3.3 Saatamme laskuttaa sinua tavaroista tai mistä tahansa tavaroiden eristä milloin tahansa sen jälkeen, kun tavarat on toimitettu tai mikä tahansa erä tavaroista on toimitettu, ja tavaroiden maksu suoritetaan siinä valuutassa, jossa laskutamme 30 päivän kuluessa laskustamme.

3.4 Maksuaika on oleellinen, ja jos et maksa tämän ehdon mukaisesti, se oikeuttaa meidät, vaarantamatta oikeuttamme vahingonkorvauksiin, keskeyttämään tavaroiden toimitukset tai peruuttamaan sopimuksen ja muut voimassa olevat sopimukset, joita meillä saattaa olla kanssasi.

3.5 Ehdon 3.4 mukaisten oikeuksiemme lisäksi olet velvollinen maksamaan kaikista maksamattomista summista (sekä ennen harkintaa että sen jälkeen) kolme prosenttia (3 %) Barclays Bank Plc:n perushinnan ylittävää korkoa (yhdistetään kuukausittain), joka kertyy päivittäin, kunnes maksu on suoritettu.

4. Toimitus

4.1 Toimitusaika ei ole sopimuksen ydin, ja kaikki annetut toimituspäivät ovat vain arvioita. Pidätämme oikeuden pidentää toimitusaikoja kohtuullisin aikavälein, jos viivästys johtuu tapahtumasta, johon emme voi kohtuudella vaikuttaa (”ylivoimainen este”).

4.2 Jos Asiakas tarvitsee ennakkoilmoituksen arvioidusta toimitusajasta, tämä on ilmoitettava kirjallisesti Asiakkaan tilauksessa.

4.3 Toimituspaikka on tavanomaisessa toimipaikassanne.

4.4 Jos jostakin syystä et hyväksy tavaroiden toimitusta, kun ne ovat valmiita toimitettavaksi, tai jos emme pysty toimittamaan tavaroita ajoissa, koska et ole antanut asianmukaisia toimitusohjeita tai muita tietoja, silloin:

(a) kyseisten tavaroiden sisältämä riski siirtyy sinulle;

(b) tavarat katsotaan toimitetuiksi;

(c) saatamme säilyttää tavaroita todelliseen toimitukseen asti, jolloin olet vastuussa kaikista niihin liittyvistä maksuista ja kustannuksista (mukaan lukien rajoituksetta säilytys ja vakuutus); ja

(d) tavaroiden täysi hinta ja kaikki sopimusehdon 3.2 mukaisesti sovellettavat summat erääntyvät välittömästi.

4.5 Vastuumme tavaroiden toimittamatta jättämisestä rajoittuu tavaroiden toimittamiseen uudelleen kohtuullisen ajan kuluessa tai hyvityslaskun antamiseen kyseisistä tavaroista tehtyä laskua vastaan.

4.6 Muiden näiden ehtojen säännösten nojalla emme ole vastuussa mistään menetyksistä (mukaan lukien voiton menetys), kustannuksista, vahingoista, maksuista tai kuluista, jotka aiheutuvat suoraan tai epäsuorasti tavaroiden toimituksen viivästymisestä, eikä mikään viivästys oikeuta sinua irtisanomaan tai peruuttamaan sopimusta, ellei kyseinen viivästys ylitä sataakahdeksaakymmentä (180) päivää.
Ladataan