Privacy Policy

KDO SMO

Zaščito osebnih podatkov tretjih strani, s katerimi razpolaga, šteje družba Grupa De’Longhi za izjemno pomembno. Pri izvajanju svoje poslovne dejavnosti je skupina zavezana k zaščiti zasebnosti navedenih tretjih strani, prav tako pa tudi svojih kupcev, čeprav se ne omejuje samo nanje, pri čemer usmerja vso svojo pozornost k varnosti in zaupnosti osebnih podatkov svojih komitentov.

De'Longhi Hrvatska d. o. o. (v nadaljnjem besedilu „De'Longhi“ ali „Družba “) v skladu s 13. členom GDPR 679/2016 kot vodja obdelave osebnih podatkov, ki se zbirajo na teh spletnih straneh / app / med telefonskimi klici infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com, vas obvešča o naslednjem:

 

KATERE OSEBNE PODATKE SE SME ZBIRATI

Lahko se zbirajo naslednje kategorije vaših osebnih podatkov:

 • Kontaktni podatki – informacije o vašem imenu, kraju in datumu rojstva, davčni številki, naslovu, telefonski številki, številki mobilnega telefona, naslovu e-pošte;
 • Interesi – informacije, ki ste jih dali glede področja vašega interesiranja, na primer za proizvode, ki jih smatrate, da so zanimivi;
 • Druge osebne podatke – informacije, ki ste jih dali v zvezi z vašim datumom rojstva, šolske izobrazbe, profesionalnega stanja;
 • O uporabi spletne strani – informacija o načinu uporabe spletne strani, kako odpirate, ali preusmerjate vaša obvestila skupaj z informacijo, ki se zbira preko cookies-piškotkov (tukaj lahko proučite našo politiku piškotkov, s katero se predpisujejo posameznosti o njihovi uporabi).

 

NAČIN ZBIRANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

De’Longhi zbira in obdeluje vaše osebne podatke v naslednjih primerih:

 • če se registrirate na naši spletni strani / naložite naš App za uporabo vseh funkcij spletne strani;
 • če ste z nami vzpostavili kontakt zaradi izvajanja post-prodajnih storitev;
 • če odgovarjate na naše aktivnosti marketinga, na primer, če izpolnite kartico z odgovori ali če pošljete vaše osebne podatke prek omrežja na neko izmed naših spletnih strani (označi kupec);
 • če neka druga družba iz skupine ali naši poslovni partnerji na dovoljen način dostavijo podatke o vas.

Če ste dali osebne podatke v imenu drugih, se morate najprej seznaniti s to politiko zasebnosti.

Prosimo, da nam pomagate pri ohranjanju posodabljanja vaših osebnih podatkov tako, da nas boste obveščali o vsaki spremembi. Vsako spremembo naslova morate nemudoma javiti družbi De’Longhi, s čimer boste preprečili težave z uporabo naših storitev.

 

NAMEN VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Obdelava osebnih podatkov mora temeljiti na podlagi zakonov in obstoječih predpisov o varstvu podatkov, kot je prikazano v nadaljevanju besedila.

a) Vzpostavitev in izvajanje pogodbene obveznosti in obveznosti, ki rezultirajo s tem, vključno tudi obveščanje o storitvah (na primer o post-prodajnih storitvah)

De’Longhi lahko obdeluje vaše osebne podatke, da bi vzpostavil in realiziral pogodbeno razmerje zaradi izvajanja zahtevanih storitev ali zaradi odgovarjanja na poročila ali pritožbe.

De’Longhi lahko uporablja detajle vašega kontakta, še posebej vaš naslov e-pošte, da bi vam pošiljal informacije o storitvah.

Pravna podlaga za obdelavo: izvajanje določene pogodbe.

Dajanje podatkov je obvezno in je namenjeno za upravljanje s pogodbenim razmerjem. Brez vaših podatkov ne bomo mogli realizirati pogodbe.

b) Operativno upravljanje in z njim ozko povezane namene, za dostop spletni strani in še posebej varnim conam zonama.

De’Longhi zbira vaše kontaktne podatke in podatke o uporabi spletne strani, da bi vam omogočil dostop do vaše osebne cone, kjer lahko: (i) iz vaše osebne cone izkrcate vso dokumentacijo za kupljene storitve; (ii) aktivirate vse druge zahteve, ki ste jih vnesli preko spletne strani.

Pravna podlaga za obdelavo: izvajanje določene pogodbe.

Dajanje podatkov je obvezno in je namenjeno za odgovarjanje na vaša povpraševanja. Brez teh podatkov ne bi mogli nadaljevati z nalogo.

c)Ankete o zadovoljstvu kupcev (označi kupec)

De’Longhi lahko vaše kontaktne podatke uporabit tudi za izdelavo ankete s ciljem merjenja zadovoljstva kupcev z opravljenimi storitvami.

Pravna podlaga za obdelavo: soglasnost - izostanek soglasnosti ne vpliva na nikakršen način na pogodbeno razmerje.

Svojo soglasnost lahko kadarkoli prekličete tako, da z nami kontaktirate prek naslednje povezave - infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

d)Marketing za zadovoljenje vaših potreb ali da vas informiramo o reklamah, vse prav tako na podlagi vaših preferenc (vneski smo tudi profilirani marketing)

De’Longhi lahko obdeluje vaše kontaktne podatke za potrebe marketinga in oglaševanja, za informiranje o reklamnih prodajnih akcijah prek avtomatiziranih sredstev za kontaktiranje (e-pošte, SMS in drugih sredstev množične komunikacije, itd.) in pek klasičnih metod kontaktiranja (pr. telefonsko), kot so tržne raziskave in statistične ankete, če nam daste za to privolitev v okvirih izjave o privolitvi

De’Longhi lahko obdeluje vaše kontaktne podatke, interese in druge osebne podatke, da bi vam pošiljal reklamna sporočila, bazirana na specifičnem profilu kupcev, zasnovanem na vaših osebnih preferencah in interesih, če nam za takšen konkretni namen daste posebno privolitev.

Pravna podlaga za obdelavo: privolitev – če ni privolitve, to na nikakršen način ne vpliva na pogodbeno razmerje.

Svojo privolitev lahko v vsakem trenutku prekličete infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

e) Izpolnjevanje zahtev javnih organov zaradi izpolnjevanja zakonskih obveznosti

De Longhi zbira vaše osebne podatke, da bi zadovoljil zakonske obveznosti.

Pravna podlaga za obdelavo: zakonske obveznosti, ki jih mora družba izpolniti.

NAČIN VARNOSTNEGA SHRANJEVANJA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Družba uporablja širok obseg varnostnih ukrepov za izboljšanje zaščite in varnosti, ohranjenosti in dostopnosti vaših osebnih podatkov.

Vse vaše osebne podatke hranimo na naših varnih serverjih (in na varnih papirnatih kopijah) ali na tistih, ki so pri naših dobaviteljih ali komercialnih partnerjih in do katerih se lahko pristopi in uporablja v skladu z našimi standardi in našo politiko varnosti (ali v skladu z enakovrednimi standardi za naše dobavitelje ali komercialne partnerje).

Naši varnostni ukrepi obsegajo:

 • stroge omejitve dostopa do vaših osebnih podatkov na podlagi nujnosti in izključno za opravičene namene;
 • omejevanje varnostnih sistemov, da bi preprečili nepooblaščeni zunanji dostop;
 • nenehni nadzor nad pristopom IT sistemom, da bi se identificirala in preprečila zloraba osebnih podatkov;
 • spremljanje pristopa vašim osebnim podatkom, ki ga izvaja interno osebje in preverjanje namena predmetnega pristopa;
 • uporaba kriptografskih sredstev s tehnologijo Secure Socket Layer (SSL) za transakcije na naših spletnih straneh, na katerih se zahteva vnos osebnih podatkov.

Na mestih, kjer smo vam omogočili (ali pa ste se za to sami odločili) geslo za dovoljenje za pristop našim spletnim stranem, aplikacijam ali storitvam, ste odgovorni za čuvanje tajnosti gesla in upoštevanje vseh drugih varnostnih procedur, o katerih vas bomo obveščali. Prosimo, da nikogar ne seznanite s svojim geslom.

TRAJANJE SHRANJEVANJA VAŠIH PODATKOV

Vaše osebne podatke bomo hranili samo toliko časa, kolikor je potrebno, da se doseže namen, za katerega so bili zbrani in za vse druge odvisne in zakonite namene. Zaradi tega bomo v primeru, da vaše podatke obdelujemo za dva različna namene, podatke hranili tako dolgo, dokler ni dosežen namen, ki zahteva daljši čas za realizacijo. Prekinili bomo postopek obdelave osebnih podatkov za namene, za katere je potekel čas shranjevanja.

Pristop vašim osebnim podatkom je omejen izključno na posameznike, ki jih lahko uporabljajo za ustrezne namene.

Ko vaši osebni podatki ne bodo več potrebni ali če ni kakršnihkoli nadaljnjih zakonskih predpogojev za njihovo hrambo, bodo podatki nepovratno pretvorjeni v anonimne (takšni so lahko nato shranjeni) ali na zanesljiv način uničeni.

V nadaljevanju besedila so navedena časovna obdobja za hrambo za prej opisane različne namene:

a) Zadovoljitev zakonskih obveznosti: podatke, obdelovane zaradi zadovoljevanja kakršnekoli pogodbene obveznosti, lahko hranimo v obdobju trajanja pogodbe, v vsakem primeru pa ne dlje od naslednjih 11 let, da bi se preverila vsa nerešena vprašanja in knjigovodska dokumentacija (pr. fakture).

b) Operativno upravljanje in z njim ozko povezani nameni za pristopanje spletni strani: podatke, obdelovane za te namene, lahko hranimo v obdobju trajanja pogodbe, v vsakem primeru pa ne dlje od naslednjih 10 let.

c) Ankete o zadovoljstvu kupca: podatke, obdelane za te namene, lahko hranimo 24 mesecev od datuma, ko ste dali svojo privolitev za te namene (razen, če se niste odrekli prejemanju nadaljnjih obvestil).

d) za potrebe marketinga, zaključno s profiliranim marketingom: podatke, obdelane za te namene, lahko hranimo 24 mesecev od datuma, ko ste dali svojo privolitev za te namene (razen, če se niste odrekli prejemanju nadaljnjih obvestil); za potrebe profiliranega marketinga bodo podatki shranjeni 12 mesecev.

e) Za primer spora: če bi bilo potrebno, da sprejmemo pravne ukrepe ali da opravimo neka druga pravna opravila, predložimo terjatve od vas ali tretjih strani, lahko hranimo osebne podatke tako dolgo, kolikor je potrebno za te namene v obdobju, potrebnem za poplačilo terjatve.

IZMENJAVA VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

K vašim podatkom lahko pristopajo predpisno pooblaščeni zaposleni in po potrebi zadolžene osebe kot zunanji obdelovalci podatkov, ki so angažirani za izvajanje storitev.

Druge družbe iz DL Grupe lahko pristopajo k vašim osebnim podatkom za potrebe izvajanja svoje dejavnosti in uresničevanja prej navedenih ciljev. KONTAKTNI PODATKI

Kontaktni podatki za De Longhi kod vodje obdelave podatkov so navedeni v infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com

Če imate kakršnakoli vprašanja v zvezi z našo obdelavo vaših osebnih podatkov vas prosimo, da nas kontaktirate preko e-pošte infoprivacy.hrvatska@delonghigroup.com in uradnika za zaščito podatkov (Data Protection Officer- DPO) ali upravitelja za zasebnost (Privacy Manager).

VAŠE PRAVICE GLEDE ZAŠČITE OSEBNIH PODATKOV IN PRAVICE, DA VLOŽITE PRITOŽBO NADZORNIM ORGANOM

Pod določenimi pogoji imate pravico zahtevati:

 • pristop vašim osebnim podatkom,
 • kopijo osebnih podatkov, ki ste nam jih dali ('prenosljivost'),
 • urejanje podatkov v naši posesti,
 • izbris kateregakoli podatka, za katerega ni več zakonskega predpogoja za obdelavo,
 • odreči obdelavo za potrebe direktnega marketinga,
 • preklicati svojo privolitev v primerih, kjer se obdelava izvaja na podlagi privolitve,
 • omejiti način, na katerega obdelujemo vaše osebne podatke.

Za uresničevanje zgornjih pravic obstajajo tudi izjeme zaradi zaščite javnega interesa (pr. preprečevanja ali identificiranja nepravilnosti) in naših interesov (pr. čuvanja profesionalne tajne). Če želite uresničiti katerokoli izmed zgoraj navedenih pravic, bomo preverili, ali imate za to pravico. Običajno odgovarjamo v roku enega meseca.

Trudimo se, da bi odgovorili na vse pritožbe ali poročila o uporabljenih metodah za obdelavo vaših podatkov. Pri vsem tem in če tako želite, lahko vaše pritožbe ali poročila napotimo tudi organu, pristojnemu za zaščito podatkov. Za ta namen lahko uporabite spodaj navedene kontaktne podatke:

AGENCIJA ZA ZAŠČITO OSEBNIH PODATKOV

MARTIČEVA ULICA 14

10 000 ZAGREB