Bruksanvisninger

Finn håndboken for 'CareStyle 5 strykejern med dampgenerator IS 5042 WH '