Κάντε τις αγορές σας έως τις 17 Δεκεμβρίου για να εξασφαλίσετε την παράδοση μέσα στη περίοδο των Χριστουγέννων!
en-NavCard-hand-blender-1080x720 (1).jpg

Braun MultiQuick System

Η μεγαλύτερη συλλογή εξαρτημάτων* στον κόσμο για απεριόριστη ευελιξία.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-braun-food-preparation-1080x720.jpg

en-navnod-braun-cooking-1080x720.jpg

MultiGrill 9 Pro

Το πιο αποδοτικό της Braun. Για επαγγελματικά αποτελέσματα ψησίματος.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-breakfast-1080x720.jpg

Breakfast Series 1

Ακριβώς αυτό που χρειάζεστε. Ξεκινήστε σωστά τη μέρα σας.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-ironing-1080x720.jpg

Ατμοσυστήματα

Εξοικονομήστε 50% χρόνο* για ό,τι πραγματικά έχει σημασία.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-more-Braun-products-1080x720.jpg

Περισσότερα προϊόντα Braun.

Μάθετε περισσότερα
menu promo.png

Ετοιμαστείτε για τη νέα εορταστική περίοδο.

Ανακαλύψτε τα tips μας για τέλεια Χριστούγεννα και κερδίστε έως και 20% στα δώρα σας.

Αγοράστε τώρα
menu promo outlet.png

en-NavCard-get-inspired-1080x720.jpg

1080x720.png

Ετοιμαστείτε για τη νέα εορταστική περίοδο.

Ανακαλύψτε τα tips μας για τέλεια Χριστούγεννα και κερδίστε έως και 20% στα δώρα σας.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-recipes-1080x720.jpg

Συλλογή συνταγών

Διασκεδαστικές και απλές συνταγές από την Braun.

Μάθετε περισσότερα
en-navnod-garment-care-1080x720.jpg

Λειτουργία απολύμανσης

Σκοτώνει περισσότερο από το 99,99% των ιών και βακτηρίων¹.

Μάθετε περισσότερα
  1. Πίσω στην αρχική σελίδα
  2. Braun | Όροι και προϋποθέσεις

Όροι και Προϋποθέσεις

(Αναθεωρήθηκε στις 18 Ιουνίου 2020)

1. Ερμηνεία

Στους παρόντες όρους πώλησης (εφεξής καλούμενοι οι «Όροι»):

«Σύμβαση» σημαίνει μια σύμβαση μεταξύ εμάς και εσάς για την προμήθεια αγαθών και η οποία προκύπτει σύμφωνα με τη γραπτή αποδοχή της προσφοράς μας ή άλλως με γραπτή ή προφορική συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς, που ενσωματώνει τους παρόντες Όρους και οποιουσδήποτε Ειδικούς Όρους.

«Αγαθά» σημαίνει προϊόντα που έχουν συμφωνηθεί στη Σύμβαση να παρασχεθούν σε εσάς από εμάς.

«Ειδικοί Όροι» είναι όλοι οι ειδικοί όροι σχετικά με την προμήθεια αγαθών σε εσάς που περιέχονται ή αναφέρονται στην προσφορά μας ή καθορίζονται άλλως σε μια γραπτή συμφωνία μεταξύ εμάς και εσάς. Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των παρόντων Όρων και των Ειδικών Όρων, υπερισχύουν οι Ειδικοί Όροι.

«Εμείς/Εμάς» σημαίνει την Kenwood Limited (Αρ. μητρώου εταιρείας 0872044) με έδρα στη διεύθυνση New Lane, Havant, Hampshire, PO9 2NH και

«Εσείς/Εσάς» σημαίνει το πρόσωπο ή την εταιρεία που αγοράζει τα αγαθά από εμάς

2. Παραγγελίες

2.1 Η Σύμβαση υπόκειται στους παρόντες Όρους, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε Ειδικών Όρων, με εξαίρεση όλους τους άλλους όρους και προϋποθέσεις και καμία τροποποίηση ή μεταβολή σε οποιαδήποτε διάταξη της Σύμβασης δεν θα ισχύει εκτός εάν είναι γραπτή και υπογεγραμμένη από ή για λογαριασμό καθενός από εμάς και εσάς. Για την αποφυγή αμφιβολιών, η αποδοχή της παραγγελίας σας από εμάς δεν συνεπάγεται την αποδοχή οποιωνδήποτε όρων και προϋποθέσεων που συνοδεύουν ή υποστηρίζουν οποιαδήποτε τέτοια παραγγελία.

2.2 Οποιαδήποτε προσφορά εκδίδεται με την προϋπόθεση ότι δεν θα υπάρξει καμία σύμβαση έως ότου εσείς αποδεχτείτε την προσφορά μας γραπτώς ή συνάψουμε με οποιονδήποτε άλλο τρόπο γραπτή συμφωνία μαζί σας.

2.3 Οι όροι που περιέχονται σε οποιαδήποτε προσφορά παραμένουν συνήθως σταθεροί εφόσον συναφθεί σχετική Σύμβαση εντός είκοσι οκτώ (28) ημερών από την ημερομηνία της προσφοράς, με την προϋπόθεση ότι δεν την έχουμε αποσύρει προηγουμένως.

2.4 Δεν φέρουμε καμία ευθύνη απέναντι σε εσάς μέχρι να λάβουμε τη γραπτή αποδοχή της προσφοράς μας ή μέχρι να συνάψουμε με άλλον τρόπο γραπτή συμφωνία μαζί σας.

2.5 Οποιαδήποτε συμβουλή ή σύσταση που δίνεται από εμάς ή τους υπαλλήλους, αντιπροσώπους ή υπεργολάβους μας σε σχέση με αγαθά, η οποία δεν επιβεβαιώνεται εγγράφως, ακολουθείται ή εφαρμόζεται αποκλειστικά με δική σας ευθύνη και δεν φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε συμβουλή ή σύσταση που δεν έχει ούτως επιβεβαιωθεί.

3. Τιμές & Πληρωμή

3.1 Οι τιμές που τιμολογούνται σε εσάς θα είναι αυτές που ισχύουν κατά την ημερομηνία αποστολής. Τυχόν λάθη και παραλείψεις σχετικά με οποιαδήποτε τιμή υπόκεινται σε διόρθωση από εμάς εντός εύλογου χρονικού διαστήματος.

3.2 Όλες οι τιμές δεν περιλαμβάνουν φόρο προστιθέμενης αξίας, ασφάλιση και το κόστος φόρτωσης, εκφόρτωσης και εγκατάστασης, τα οποία ποσά θα καταβάλετε εσείς επιπροσθέτως, κατά την ημερομηνία πληρωμής των αγαθών.

3.3 Μπορούμε να σας εκδώσουμε τιμολόγιο για τα αγαθά ή μέρος των αγαθών οποιαδήποτε στιγμή μετά την παράδοση των αγαθών ή μέρους των αγαθών και η πληρωμή για τα αγαθά θα πραγματοποιείται στο νόμισμα στο οποίο σας εκδίδουμε τιμολόγιο εντός τριάντα (30) ημερών από το τιμολόγιό μας.

3.4 Ο χρόνος για την πληρωμή είναι ουσιώδους σημασίας και η παράλειψη εκ μέρους σας να πληρώσετε σύμφωνα με τον παρόντα Όρο μας παρέχει το δικαίωμα, με την επιφύλαξη των δικαιωμάτων μας για αποζημίωση, να αναστείλουμε οποιεσδήποτε παραδόσεις αγαθών ή να ακυρώσουμε τη Σύμβαση και οποιεσδήποτε άλλες τρέχουσες συμβάσεις που μπορεί να έχουμε μαζί σας.

3.5 Εκτός από τα δικαιώματά μας σύμφωνα με τον Όρο 3.4, έχετε την ευθύνη να καταβάλετε τόκους (που συσσωρεύονται μηνιαίως) για οποιαδήποτε ανεξόφλητα ποσά (τόσο πριν όσο και μετά την έκδοση δικαστικής απόφασης) με επιτόκιο τρία τοις εκατό (3%) πάνω από το βασικό επιτόκιο της Barclays Bank Plc που ισχύει επί του παρόντος, τα οποία συσσωρεύονται σε ημερήσια βάση μέχρι την πραγματοποίηση της πληρωμής.

4. Παράδοση

4.1 Ο χρόνος παράδοσης δεν είναι ουσιώδης για τη Σύμβαση και οποιαδήποτε προβλεπόμενη ημερομηνία παράδοσης αποτελεί μόνο εκτίμηση. Διατηρούμε το δικαίωμα να παρατείνουμε τους χρόνους παράδοσης κατά εύλογες χρονικές περιόδους εάν η καθυστέρηση οφείλεται σε ένα συμβάν που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό μας («περιστατικό ανωτέρας βίας»).

4.2 Εάν χρειάζεστε προηγούμενη ειδοποίηση για τον κατά προσέγγιση χρόνο παράδοσης, αυτό πρέπει να ορίζεται γραπτώς στην παραγγελία σας.

4.3 Ο τόπος παράδοσης είναι ο συνήθης χώρος εργασίας σας.

4.4 Εάν για οποιονδήποτε λόγο δεν παραλάβετε τα αγαθά όταν είναι έτοιμα για παράδοση ή δεν μπορούμε να παραδώσουμε τα αγαθά εγκαίρως επειδή δεν έχετε δώσει τις κατάλληλες οδηγίες παράδοσης ή άλλες πληροφορίες, τότε:

(α) ο κίνδυνος για αυτά τα αγαθά μεταβιβάζεται σε εσάς,

(β) τα αγαθά θεωρούνται ότι έχουν παραδοθεί,

(γ) ενδέχεται να αποθηκεύσουμε τα αγαθά έως την πραγματική παράδοσή τους, οπότε και θα είστε υπεύθυνοι για όλα τα σχετικά κόστη και έξοδα (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, της φύλαξης και της ασφάλισης), και

(δ) η πλήρης τιμή για τα αγαθά, μαζί με οποιαδήποτε ποσά που θα εφαρμοστούν σύμφωνα με τον Όρο 3.2, καθίσταται άμεσα ληξιπρόθεσμη.

4.5 Η ευθύνη μας για μη παράδοση των αγαθών περιορίζεται στην εκ νέου παράδοση των αγαθών εντός εύλογου χρονικού διαστήματος ή την έκδοση πιστωτικού σημειώματος έναντι οποιουδήποτε τιμολογίου που εκδίδεται για τα εν λόγω αγαθά.

4.6 Σύμφωνα με τις άλλες διατάξεις των παρόντων Όρων, δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια (συμπεριλαμβανομένης της απώλειας κερδών), κόστη, ζημίες, χρεώσεις ή έξοδα που προκαλούνται άμεσα ή έμμεσα από οποιαδήποτε καθυστέρηση στην παράδοση των αγαθών, ούτε έχετε το δικαίωμα λόγω καθυστέρησης να καταγγείλετε ή να ακυρώσετε τη Σύμβαση, εκτός εάν η καθυστέρηση αυτή υπερβαίνει τις εκατόν ογδόντα (180) ημέρες.
Φόρτωση