Đăng kí sản phẩm của bạn

Đăng kí sản phẩm của bạn và được nhận những lợi ích của tài khoản Braun

Đăng kí sản phẩm

Bạn đã có tài khoản?

Quân mật khẩu?

Những thông tin cần thiết

 • Tên của sản phẩm hoặc
 • Ngày mua (trên  hóa đơn hay giấy nhận hàng)

Tại sao nên đăng kí sản phẩm của bạn?

 • Lời khuyên cho sản phẩm

  Sử dụng tối đa sản phẩm của bạn. Các công thức nấu ăn đặc sắc và video hướng dẫn

 • Thông tin và ưu đãi mới

  Khuyến mãi đặc biệt và các thông tin, sự kiện mới nhất

 • Hỗ trợ dễ dàng

  Truy cập trực tiếp đến dịch vụ sản phẩm và phần hỗ trợ

 • Lịch sử đăng kí

  Theo dõi việc đăng kí sản phẩm của bạn