• Pruébalo gratis 100 días.

  Compra sin riesgo con la garantía Braun.

 • 10255

  TỪ ĐẦU BẾP THẢM HOẠ ĐẾN ĐẦU BẾP KENWOOD

  Bây giờ chúng tôi có 15 ứng cử viên, thách thức thực sự bắt đầu!

  Mỗi ứng cử viên sẽ nhận đực một giỏ thực phẩm mỗi tuần từ Kenwood, bao gồm nguyên liệu và công thức nấu ăn để nấu sử dụng Kenwood Chef Titanium của họ. Mỗi tuần 15 đầu bếp thảm hoạ sẽ xem biểu đồ tiến bộ của mình trên blog, do đó hãy chắc chắn rằng bạn sẽ quay lại đây để xem họ đã tiến bộ như thế nào! Ai sẽ trở thành Đầu Bếp Thảm Hoạ được bạn yêu thích?

 • Plancha (Please change heading)

  plancha

  Compra sin riesgo con la garantía Braun

 • Minipimer (Please change heading)

  minipimer

  Compra sin riesgo con la garantía Braun