Ochrana osobních údajů

Ochrana osobních údajů návštěvníků internetových stránek společnosti je naším závazkem; tyto zásady stanoví způsob, kterým Vaše osobní údaje zpracováváme.

Internetové stránky braunhousehold.com používají cookies. Tím, že navštěvujete naše stránky, souhlasíte s těmito zásadami a poskytujete svůj souhlas s použitím cookies v souladu s podmínkami těchto zásad.

(1) Jaké údaje shromažďujeme?

Možné je shromažďování, uchovávání a používání následujících druhů osobních údajů:

(a) informace o Vašem počítači a Vašich návštěvách a užívání těchto internetových stránek (včetně Vaší IP adresy, zeměpisné polohy, typu a verze prohlížeče, operačního systému, skutečnosti, odkud jste se o stránkách dozvěděl/a, délku návštěvy, počet shlédnutí a navigace na stránkách.

(b) informace, které jste nám poskytl/a za účelem registrace u naší společnosti.

(c) informace, které jste poskytl/a za účelem registrace s cílem využívat služby nabízené na našich internetových stránkách, oznámení a/nebo zpravodaje zasílaných elektronickou poštou.

(d) jakékoliv jiné informace, které nám dle vlastního uvážení zašlete; a

(e) další informace.


(2) Cookies

Cookies jsou malé textové informace, které zasílá webový server webovému prohlížeči, kde se ukládají. Pokaždé, kdy si prohlížeč stránky ze serveru vyžádá, zasílá se tato informace zpět na server. Díky tomu může webový server identifikovat webový prohlížeč a sledovat jej.

Na těchto internetových stránkách používáme „session“ cookies. Pomocí cookies mimo jiné sledujeme Váš pohyb na našich internetových stránkách.

Session cookies se po uzavření Vašeho prohlížeče z Vašeho počítače vymažou. Trvalé cookies zůstávají uloženy na Vašem počítači, dokud nejsou vymazány nebo pokud vyprší určitá doba jejich platnosti.

Pro analýzu těchto internetových stránek používáme Google Analytics. Google Analytics používá cookies, které jsou uloženy na počítačích uživatelů ke generování statistických a jiných informací o používání internetových stránek. Generované informace, které souvisejí s našimi internetovými stránkami, se používají k vytváření zpráv o užívání těchto internetových stránek. Google tyto informace uchovává. Zásady ochrany osobních údajů společnosti Google jsou k dispozici na adrese http://www.google.com/privacypolicy.html.


(3) Použití Vašich osobních údajů

Osobní údaje, které nám poskytnete prostřednictvím těchto internetových stránek, se použijí za účelem stanoveným v zásadách o ochraně osobních údajů či na příslušných místech těchto internetových stránek.

Vaše osobní údaje mohou být použity:

(a) ke správě internetových stránek;

(b) k personalizaci našich internetových stránek a tedy k zlepšení našich služeb pro Vás;

(c) k zasílání obecných (nemarketingových) obchodních sdělení;

(d) k zasílání sdělení, které si výslovně vyžádáte, elektronickou cestou;

(e) k zasílání našeho zpravodaje a ostatních obchodních sdělení, která souvisejí s naší obchodní činností či činností pečlivě zvolených třetích stran, o které byste, dle našeho názoru, mohl/a mít zájem, v případě, že jste k tomu výslovně vyjádřil/a souhlas a to pomocí elektronické pošty či podobné technologie (kdykoliv nám můžete sdělit, že obchodní sdělení již nevyžadujete).

(f) k poskytování statistických informací o našich uživatelích třetím stranám – tyto informace se však nepoužijí k identifikaci žádných jednotlivých uživatelů;

(g) k vyřizování Vašich dotazů a stížností, které souvisejí s internetovými stránkami;

a k (h) k dalšímu použití.

 

V případech, kdy poskytnete osobní údaje ke zveřejnění na našich internetových stránkách, dotčené informace zveřejníme a jiným způsobem použijeme v souladu s povolením, které nám k tomuto účelu dáte.

Bez Vašeho výslovného souhlasu neposkytneme Vaše osobní údaje žádné třetí straně za účelem přímého marketingu.


(4) Zveřejnění

Informace o Vaší osobě můžeme v přiměřené míře zveřejnit našim zaměstnancům, úředníkům, zástupcům, dodavatelům a subdodavatelům je-li to nezbytné pro účely těchto zásad ochrany osobních údajů.

Naše společnost dále může Vaše osobní údaje zveřejnit:

(a) do té míry, kterou vyžadují právní předpisy;

(b) v souvislosti s jakýmkoliv soudním řízením či budoucím soudním řízením;

(c) s cílem ustanovit, vykonávat či chránit zákonná práva společnosti (včetně poskytování informací dalším osobám za účelem boje proti podvodům a snížení úvěrového rizika);

(d) kupujícímu (či potenciálnímu kupci) jakékoliv obchodní činnosti či aktiva, které prodáváme (či zamýšlíme prodat); a

(e) jakékoliv osobě, u níž se domníváme, že se může obrátit na soud či jiný příslušný orgán s žádostí o zpřístupnění dotčených osobních údajů a kdy by, dle našeho uvážení, dotčený soud nebo orgán pravděpodobně nařídil zpřístupnění dotčených osobních údajů.

S výjimkou případů uvedených v těchto zásadách Vaše osobní údaje třetím stranám neposkytneme.


(5) Mezinárodní převody údajů

Údaje, které shromažďujeme, mohou být ukládány,a zpracovávány a přenášeny mezi zeměmi, ve kterých naše společnost působí tak, abychom dotčené údaje mohli používat v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Údaje, které naší společnosti poskytnete, mohou být převedeny do zemí (včetně Spojených států amerických, Japonska (ostatní země), jejichž právní předpisy neodpovídají těm, které jsou platné v Evropském hospodářském prostoru.

Osobní údaje, které poskytnete ke zveřejnění na těchto internetových stránkách, budou zveřejněny na internetu a mohou tak být – prostřednictvím internetu – k dispozici po celém světě. Použití či zneužití dotčených údajů ostatními osobami nemůžeme zabránit.

Výslovně souhlasíte s dotčenými přenosy osobních údajů.


(6) Bezpečnost Vašich osobních údajů

Naše společnost přijme přiměřená technická a organizační opatření s cílem zabránit ztrátě, zneužití či záměně Vašich osobních údajů.

Osobní údaje, které nám poskytnete, uchová naše společnost na bezpečných serverech (jsou chráněny heslem a bránou firewall). Veškeré elektronické transakce, které provedete či od nás obdržíte, budou šifrovány pomocí technologie SSL.

Přenos údajů prostřednictvím internetu samozřejmě není bezpečný a naše společnost nemůže jejich bezpečnost zaručit.


(7) Změny zásad ochrany osobních údajů

Naše společnost je oprávněna tyto zásady čas od času aktualizovat tím, že na svých internetových stránkách zveřejní jejich novou verzi. Občas tuto stránku navštivte, abyste se ujistil/a, že se všemi změnami souhlasíte.

Informaci o změnách Vám také můžeme zaslat elektronickou poštou.


(8) Vaše práva

Můžete nás požádat, abychom Vám poskytli veškeré osobní údaje, které o Vás vlastníme. Poskytnutí těchto informací je podmíněno:

(a) poskytnutím vhodného dokladu Vaší totožnosti (za tímto účelem obvykle přijímáme notářsky ověřenou fotokopii Vašeho pasu a originální doklad platby inkasa, kde je uvedena Vaše stávající adresa).

Tyto osobní údaje můžete, do míry, kterou povolují právní předpisy, odmítnout sdělit.

Prostřednictví emailu můžete naši společnost požádat, aby Vaše osobní údaje nezpracovávala pro obchodní účely. V praxi obvykle buď vysloveně předem souhlasíte s použitím Vašich osobních údajů k marketingový účelům, nebo budete mít příležitost se z využívání Vašich osobních údajů k marketingovým účelům odhlásit.

Součástí těchto internetových stránek jsou odkazy na další internetové stránky.  Za zásady ochrany osobních údajů či praktiky internetových stránek třetích stran nenese naše společnost žádnou odpovědnost.

(9) Aktualizace údajů

V případě, že je třeba osobní údaje, které jste nám poskytl/a opravit, či aktualizovat, dejte nám, prosím, vědět.


(10) Kontakt

Pokud máte jakékoliv dotazy na tyto Zásady ochrany osobních údajů či na to, jak naše společnost nakládá s Vašimi osobními údaji, napište nám, prosím, na email či na následující adresu.

The Data Protection Officer
Braun Household
1-3 New Lane
Havant
Hampshire
PO9 2NH